De seneste rapportudgivelser fra SFI


   

26-05-2015:  Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos. Et forældretræningsprogram til familier med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder
Rapport, 15:19
Forfatter(e): Christiane Præstgaard Christensen & Christoffer Scavenius

 
 

20-05-2015:  Mønsterbryderindsatser på de videregående uddannelser. En forskningskortlægning
Rapport, 15:21
Forfatter(e): Chantal Pohl Nielsen, Martin D. Munk, Mai Tødsø Jensen, Kirstine Karmsteen & Anne-Marie Klint Jørgensen

 
 

04-05-2015:  Udsættelser af lejere – Udvikling og benchmarking. Lejere berørt af fogedsager og udsættelser i perioden 2007-13
Rapport, 15:18
Forfatter(e): Gunvor Christensen, Anders Gade Jeppesen, Agnete Aslaug Kjær og Kristoffer Markwardt

 
 

30-04-2015:  Handicap og beskæftigelse i 2014. Regionale forskelle
Rapport, 15:20
Forfatter(e): Malene Rode Larsen & Jan Høgelund

 
 

28-04-2015:  Inkluderende skolemiljøer. Elevernes roller
Rapport, 15:15
Forfatter(e): Redigeret af Anna Amilon

 
 

28-04-2015:  Barrierer for tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier. En analyse af barrierer for frontpersonalet
Rapport, 15:04
Forfatter(e): Nete Krogsgaard Niss, Anemone Kierkegaard, Anna-Katharina Højen-Sørensen, Asger Aarup Hansen

 
 
    
Klik her for at se en kronologosk liste over alle SFI-rapporter »

Klik her for at se en kronologisk liste over alle SFI-udgivlser »

Artikler og nyheder fra SFI

Læs mere om rapporternes resultater i vores månedlige nyhedsbrev SFI-Update » og i kvartalsmagasinet Social Forskning ». Få løbende nyheder fra SFI om udgivelser, arrangemener mv. i SFI-Nyhed ».

Tilmeld dig her
 

Vælg nyhedsbreve