De seneste rapportudgivelser fra SFI


   

18-09-2015:  Borgere i fleksjob efter reformen. 
Rapport, 15:31
Forfatter(e): Helle Holt, Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach & Søren Jensen

 
 

17-09-2015:  Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning. Implementering og elevresultater af udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed i de 2 første år.
Rapport, 15:28
Forfatter(e): Dines Andersen & Beatrice Schindler Rangvid

 
 

16-09-2015:  Grønlændere i Danmark. En registerbaseret kortlægning
Rapport, 15:29
Forfatter(e): Siddhartha Baviskar

 
 

15-09-2015:  Hjemløshed i Danmark 2015. National kortlægning
Rapport, 15:35
Forfatter(e): Lars Benjaminsen & Heidi Hesselberg Lauritzen

 
 

19-08-2015:  Unge i misbrugsbehandling. En evaluering af tre behandlingsindsatser
Rapport, 15:24
Forfatter(e): Tina Termansen, Theresa Dyrvig, Nete Krogsgaard Niss & Jan Hyld Pejtersen

 
 

18-08-2015:  Effekter af klasseledelse på elevers læring og trivsel. 
Rapport, 15:32
Forfatter(e): Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, Rune Müller Kristensen & Anders Holm

 
 
    
Klik her for at se en kronologosk liste over alle SFI-rapporter »

Klik her for at se en kronologisk liste over alle SFI-udgivlser »

Artikler og nyheder fra SFI

Læs mere om rapporternes resultater i vores månedlige nyhedsbrev SFI-Update » og i kvartalsmagasinet Social Forskning ». Få løbende nyheder fra SFI om udgivelser, arrangemener mv. i SFI-Nyhed ».

Tilmeld dig her
 

Vælg nyhedsbreve