De seneste rapportudgivelser fra SFI


   

20-02-2015:  Handicap og beskæftigelse. Udviklingen mellem 2002-2014
Rapport, 15:06
Forfatter(e): Jan Høgelund & Malene Rode Larsen

 
 

19-02-2015:  Metoder i botilbud. En kortlægning af botilbud i Region Syddanmark, af de metoder som de anvender, og af potentialet for fornyelse på området
Rapport, 15:05
Forfatter(e): Steen Bengtsson, Anna Lanken Rasmussen & Signe Gregersen

 
 

18-02-2015:  Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelse på § 110-boformer
Rapport, 15:02
Forfatter(e): Lars Benjaminsen, Theresa Dyrvig & Torben Gliese

 
 

03-02-2015:  Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked. Betydning af uddannelse og andre karakteristika
Rapport, 15:03
Forfatter(e): Cédric Gorinas og Vibeke Jakobsen

 
 

29-01-2015:  Anbragte børn og unges trivsel 2014. 
Rapport, 15:01
Forfatter(e): Mai Heide Ottosen, Mette Lausten, Signe Frederiksen, Dines Andersen

 
 

27-01-2015:  Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos ældre med demens. 
Rapport, 14:28
Forfatter(e): Jan Hyld Pejtersen & Theresa Dyrvig

 
 
    
Klik her for at se en kronologosk liste over alle SFI-rapporter »

Klik her for at se en kronologisk liste over alle SFI-udgivlser »

Artikler og nyheder fra SFI

Læs mere om rapporternes resultater i vores månedlige nyhedsbrev SFI-Update » og i kvartalsmagasinet Social Forskning ». Få løbende nyheder fra SFI om udgivelser, arrangemener mv. i SFI-Nyhed ».

Tilmeld dig her
 

Vælg nyhedsbreve