De seneste rapportudgivelser fra SFI


   

19-08-2015:  Unge i misbrugsbehandling. En evaluering af tre behandlingsindsatser
Rapport, 15:24
Forfatter(e): Tina Termansen, Theresa Dyrvig, Nete Krogsgaard Niss & Jan Hyld Pejtersen

 
 

18-08-2015:  Effekter af klasseledelse på elevers læring og trivsel. 
Rapport, 15:32
Forfatter(e): Maria Keilow, Mette Friis-Hansen, Rune Müller Kristensen & Anders Holm

 
 

30-07-2015:  Forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2013. 
Rapport, 15:23
Forfatter(e): Rikke Eline Wendt & Anne-Marie Klint Jørgensen

 
 

24-06-2015:  Skalaer til måling af elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. En analyse af data fra tidligere trivselsmålinger. Bidrag til Undervisningsministeriets udvikling af elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne
Rapport, 15:27
Forfatter(e): Maria Keilow & Anders Holm

 
 

13-06-2015:  Børn i lavindkomstfamilier. 
Rapport, 15:22
Forfatter(e): Hans Henrik Sivertsen og Christopher J de Montgomery

 
 

26-05-2015:  Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos. Et forældretræningsprogram til familier med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder
Rapport, 15:19
Forfatter(e): Christiane Præstgaard Christensen & Christoffer Scavenius

 
 
    
Klik her for at se en kronologosk liste over alle SFI-rapporter »

Klik her for at se en kronologisk liste over alle SFI-udgivlser »

Artikler og nyheder fra SFI

Læs mere om rapporternes resultater i vores månedlige nyhedsbrev SFI-Update » og i kvartalsmagasinet Social Forskning ». Få løbende nyheder fra SFI om udgivelser, arrangemener mv. i SFI-Nyhed ».

Tilmeld dig her
 

Vælg nyhedsbreve