Hjemløshed i Danmark 2009.

National kortlægning

09:25

 

Forfatter(e): Lars Benjaminsen

Udgiver: SFI

Udgivelsesdato:

Sprog: Dansk

ISSN: 1396-1810

ISBN: 978-87-7487-952-7

e-ISBN:

Pris: Kr. 140.- inkl. moms

Sidetal: 140

Udsolgt

 
 
    

Rapporten fremlægger resultaterne af en national kortlægning af hjemløshed i Danmark og giver et ajourført billede af omfanget og karakteren af hjemløsheden og de sociale foranstaltninger for hjemløse. Rapporten er en opfølgning på en tilsvarende kortlægning fra 2007. Både i 2007 og i 2009 blev der i kortlægningsugen (uge 6) registreret ca. 5.000 hjemløse.


Halvdelen af de hjemløse befinder sig i hovedstadsområdet, og hovedparten af dem er yngre eller midaldrende mænd. En fjerdedel er mellem 18 og 29 år. Kun et fåtal har tilknytning til arbejdsmarkedet.


Hjemløsheden er i høj grad koncentreret blandt særligt udsatte grupper, da mange af de hjemløse er psykisk syge og misbrugere af narkotika, hash eller alkohol. En stor del af de hjemløse angiver disse forhold som væsentlige årsager til hjemløsheden. Alligevel er det kun omkring halvdelen af de hjemløse, der modtager behandling for deres misbrug og psykiske problemer.


Kun en tredjedel er skrevet op til en bolig eller et botilbud, og hver fjerde har været hjemløs i mere end to år.

 

   

Find en SFI-rapport


Se kronologisk liste over rapporter » 

Søg en rapport »

Se liste med ældre rapporter fra 1958 til 2004 » (uden links)

Bemærk: Hvis rapporten foreligger som e-bog til download, kræver det et særligt program at kunne læse den på din pc eller mac.
 
Download e-bogslæser her »