Vold mod unge i Danmark

En spørgeskemaundersøgelse blandt 8.-klasses-elever

10:32

 

Forfatter(e): Sara Korzen, Liv Fisker og Helene Oldrup

Udgiver: SFI

Udgivelsesdato:

Sprog: Dansk

ISSN: 1396-1810

ISBN: 978-87-7487-994-7

e-ISBN:

Pris: -

Sidetal: 127

Rapporten udkommer kun som netpublikation til download

 
 
    

Denne rapport handler om vold mod børn og unge i Danmark. Rapporten tager udgangspunkt i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med elever i 8. Klasse.

Undersøgelsen viser, at hver femte 8.-klasses-elev har været udsat for vold fra deres forældre inden for de seneste 12 måneder. 8 pct. har kun været udsat for vold en enkelt gang, mens de øvrige 12 pct. har været udsat for flere voldsepisoder. Undersøgelsen viser desuden, at det især er socialt udsatte unge, der udsættes for vold fra deres forældre, og at disse unge også er mere udsatte for vold fra andre unge.

Derudover viser undersøgelsen, at en gruppe unge er udsat for vold fra deres forældre over længere tid. Denne gruppe unge er ligeledes mere udsat for vold fra andre unge. Endelig viser undersøgelsen, at det i et stort omfang hjælper de unge at tale med nogen om det, hvis de har været udsat for vold.

Dette er delrapport 2 af 3 i et større projekt om vold mod børn og unge i Danmark. Resultaterne fra de tre delrapporter sammenfattes i en afsluttende hovedrapport. Projektet er bestilt og finansieret af Socialministeriet.

Find rapporterne om vold mod børn og unge i Danmark:
Delrapport 1: Børnemishandling i hjemmet » 
Delrapport 2: Vold mod unge i Danmark »
Delrapport 3: Vold mod førskolebørn »
Hovedrapport: Vold mod børn og unge »

Se interview med forsker Sara Korzen, der fortæller om undersøgelsen
 

 

 

   

Find en SFI-rapport


Se kronologisk liste over rapporter » 

Søg en rapport »

Se liste med ældre rapporter fra 1958 til 2004 » (uden links)

Bemærk: Hvis rapporten foreligger som e-bog til download, kræver det et særligt program at kunne læse den på din pc eller mac.
 
Download e-bogslæser her »