Evaluering af forældreansvarslovgivningen med særligt henblik på dom til fælles forældremyndighed

 
Forsker(e): Mai Heide Ottosen
Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk
Projektnummer: US2110
 
 
    
Af den politiske aftale mellem aftaleparterne om forældreansvarsloven, som blev vedtaget i 2007, fremgik det, at den nye lov skulle evalueres: Der var bl.a. behov for at følge lovens anvendelse og implementering særlig for så vidt angik effekten af de nye muligheder i loven. Derfor skulle (familie)ministeriet iværksætte et forskningsprojekt, der skulle afgive en evalueringsrapport ca. 3 år efter lovens ikrafttræden. Denne evaluering skulle bl.a. belyse:
 
* omfanget og virkningen af afgørelser om fælles forældremyndighed,
* betydningen af fokus på barnets perspektiv og inddragelse af barnet, samt
* virkningerne af forældrenes fælles ansvar for barnet.
 
Intentionen er, at aftalepartnerne igen skal mødes for at drøfte, hvordan området har udviklet sig, når resultaterne af et sådant projekt foreligger.

US2110