Data


Data fra Ungdomsforløbsundersøgelsen (1968-2004) er frit tilgængelige fra Dansk Data Arkiv. Det samme er data fra Generationsundersøgelsen (2010). Der findes to datafiler:

 

1.Kumuleret DLSY-fil. Denne datafil indeholder variable fra samtlige bølger af Ungdomsforløbsundersøgelsen (1968-2004). Alle variabelbeskrivelser og dokumentation er på engelsk.

2.Kombineret DLSY-fil. Denne datafil indeholder variable fra Generationsundersøgelsen (2010) samt variable fra Ungdomsforløbsundersøgelsen 1968-2004. Formålet med den kombinerede datafil er at kombinere data om forældre (Ungdomsforløbsundersøgelsen) og børn (Generationsundersøgelsen). Alle variabelbeskrivelser og dokumentation er på engelsk.


Du skal bruge den kumulerede datafil hvis du udelukkende er interesseret i deltagerne i Ungdomsforløbsundersøgelsen. Du skal bruge den kombinerede datafil hvis du er interesseret i deltagerne i Generationsundersøgelsen og Ungdomsforløbsundersøgelsen (dvs. forældre og børn).

Bemærk, at den kumulerede datafil indeholder information om samtlige 3151 deltagere i Ungdomsforløbsundersøgelsen, mens den kombinerede datafil kun indeholder information om de deltagere, som har børn og hvis børn har deltaget i Generationsundersøgelsen.