Lisbeth Pedersen

Afdelingsleder MSc (econ), Ph.D.

 

Afdeling: Beskæftigelse og inklusion
Direkte telefon: 33 48 08 69

E-mail: lp@sfi.dk 


 

 

 

 


Publications and activities in association with SFI »

 

Uddannelse

 

1994 Ph.d.-grad i økonomi fra Københavns Universitet
1986 Cand.polit., Københavns Universitet

 

Ansættelser

 

 

1999- SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd, Chef for afdelingen Beskæftigelse og Integration
1994 – 1999 Seniorforsker og programleder
1986 – 1994 Forskningsassistent, Socialforskningsinstituttet og ved Rockwool Fondens Forskningsenhed
1988 – 1999 CBS, Ekstern lektor/undervisningsassistent

 

Deltagelse i udvalg og bestyrelser m.m.

 

2014- Pensionskommissionen (Nedsat af regeringen)
2012-2014

Medlem af ekspertgruppen, Nordmod 2030

2012-2013 Medlem af Ekspertudvalget om fattigdom (Nedsat af regeringen)
2010- Medlem af redaktionen for samfundsøkonomi
2010-   Medlem af bestyrelsen for AOF Danmark
2008-2013

Medlem af bestyrelsen for RCT - Rehabiliterings- og forskningscenter for Torturofre

2008-2010 Medlem af Lønkommissionen (Nedsat af regeringen)
2008- Suppleant til Domstolsstyrelsens bestyrelse (Udpeget af Beskæftigelsesrådet) -
2005-2007 Medlem af Familie- og arbejdslivskommissionen (Nedsat af Regeringen)
2004-2005 Medlem af udvalg om Fremtidens samfundsvidenskabelige uddannelser (Nedsat af Videnskabsministeriet)
2004- 2005 Formand for Tænketanken om flere kvinder i forskning (Nedsat af Videnskabsministeriet og Socialministeriet)
2004- Medlem af The European Network of Social Research Institutions (ENEPRI)
1999- Medlem af Danmarks Statistiks Forskningsudvalg

 

 

Udvalg af nyere udgivelser

 

  • Pedersen, L. & S. K. Andersen (2014):Reformernes tid, Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990. Social Forskning.
  • Pedersen, L. & J. Kvist (2014): Den Nordiske Velfærdsmodels bærekraft – høj beskæftigelse og lav udenforskab.
  • Pedersen, L. (2013): New Forms of Data for Research, Three examples from Social Science,  The 59th ISI World Statistics Congress, Hong Kong, august.
  • Pedersen, L. (2010): Løn og Ønkommissionens arbejde, Samfundsøkonomen, nr: 4, sider: 42, DJØF, København.
  • Pedersen, L. & J. Kvist (2008): Making All persons Work, Modern Labour Market Policies.I: Werner Eichhorst, Otto Kaufmann, Regina konle-Seidl (red.): Bringing the Jobless into Work, sider: 473, Springer, Heidelberg. Bidrag til videnskabelig bog/antologi.
  • Pedersen, L. (2007): Er der en arbejdskraftreserve i Danmark, - blandt personer på offentlig forsørgelse. "Hvordan får vi sat en ny beskæftigelsespolitisk dagsorden", LO, Højstrupgaard, Helsingør. Konferencepaper.
  • Pedersen, L. (2007): Effekter af aktivering, - en gennemgang af danske forskningsresultater. Tidsskrift for velferdsforskning, vol: 10, nr: 2, sider: 103-116, fagbokforlaget, Bergen. Videnskabelige artikel.
  • Pedersen, L. & J. Kvist (2007): Danish Labour Market Activation Policies, Journal of the National Institute Economic and Social Research, vol: 202, nr: 4, sider: 99-112, NIER, London. Videnskabelige artikel.
  • Pedersen, L. (2007): The Effects and Limitations of Labour Market Reforms in the NL and DK, T, I: Nigle Meager (red.): Multural Learning Programme of the European Strategy, sider: 93-99, Ösb, Wien. Bidrag til videnskabelig bog/antologi.
  • Pedersen, L. &  M.H. Ottosen (2007): Når forskning væves ind i politik, Et indblik i familie- og arbejdslivskommissionens værksted.Social Forskning, juni, nr: 2, sider: 3, SFI, København. Populærvidenskabelig artikel.