Social Forskning

Del
Redaktion

Et nyt og anderledes Social Forskning

Social Forskning nr. 4 i 2015 bliver det sidste nummer med den hidtidige udformning og abonnementsudsendelse som trykt magasin.

Hidtil har SFI udgivet Social Forskning som et trykt magasin med fire numre årligt. Konceptet har været at give involverede og engagerede fagfolk ny viden inden for SFI’s forskellige forskningsemner. Det har betydet, at de forskellige artikler i hvert nummer har dækket meget bredt, og bladets indhold har været meget præget af, hvilke rapporter der netop er blevet udgivet.

Fra 2016 bliver Social Forskning til et andet blad. Vi vil arbejde med at lave temaudgivelser, så vi bliver bedre i stand til at ramme én bestemt målgruppe inden for et felt. Det vil også give os bedre mulighed for at gå mere i dybden med et emne og lave artikler, der ikke blot viser den allernyeste viden men også trækker på alt den viden, SFI har i forvejen om et særligt emne.

Det bliver mere ressourcekrævende at lave den slags blad, og derfor udkommer Social Forskning fremover kun 2 gange årligt. Vi vil heller ikke længere være i stand til at sende det gratis ud til alle vores trofaste læsere. Til gengæld kan man fortsat downloade bladet fra vores hjemmeside. Og abonnenter på vores nyhedsbreve vil få en mail, når vi udsender et nyt nummer af Social Forskning

Vi glæder os til at møde jer i denne nye form.

Søg på sfi.dk