Organisation

Del

SFI ledes af SFI's bestyrelse og direktion. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for forskningscentret, mens direktionen varetager den daglige ledelse og repræsenterer SFI udadtil. SFI's internationale Advisory Research Board rådgiver forskere og ledelse i forhold til kvaliteten af forskningsarbejdet og internationale samarbejder.

Forskningen på SFI er organiseret i fire forskningsafdelinger. Derudover huser vi også SFI Campbell, og vi har vores eget SFI Analyseteam som understøtter vidensbasering af velfærdsområdet.

Søg på sfi.dk