Beskæftigelse og inklusion

Del

Forskningsafdelingen Beskæftigelse og Inklusion forsker især i de områder i forskningsprogrammet, der vedrører Arbejdsudbud og beskæftigelse og Etniske minoriteter, integration og samfundsdeltagelse. Inden for disse to temaer bidrager afdelingen til at udfylde alle de emner, der er nævnt i forskningsprogrammet.

Endvidere beskæftiger afdelingen sig med velfærdssamfundets indretning og borgernes adgang til velfærdsservice (under temaet organisering af velfærdsservice) med særlig henblik på de institutioner og ordninger, der vedrører borgernes arbejdsmarkedstilknytning og integrationen af etniske minoriteter.

Derudover vedrører afdelingens forskning også emnet Uddannelsens betydning for enkeltpersoner og for samfundet (under temaet Uddannelse) og processer, der fører til udsathed og samfundsdeltagelsen blandt de udsatte grupper (under temaet social marginalisering og udsathed). Inden for det sidstnævnte områder har afdelingen særligt fokus på inklusions- og eksklusionsprocesser på arbejdsmarkedet og boligmarkedet og på de sociale konsekvenser af indsatser, regler og institutioner omkring arbejdsmarkedet og i udsatte boligområder.

Vi beskæftiger os med

 • Arbejdsudbud
 • Løndannelse og beskæftigelse
 • Erhvervsudvikling og efterspørgsel efter arbejdskraft
 • Effekter af aktivering og dagpenge
 • Flex- og skånejobs
 • Rummelighed
 • Arbejdsformidling
 • Etniske minoriteter i Danmark
 • Effekter af integrationspolitik
 • Kvarterløft
 • Sociale aspekter af kriminalitet og kriminalitetsbekæmpelse
 • Uddannelse og integration

Vi løser bl.a. opgaver for.

 • Beskæftigelsesministeriet og styrelser
 • Økonomi- og erhvervsministeriet
 • Finansministeriets kontor for arbejdsmarked og overførsler
 • EU
 • Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration
 • Justitsministeriet
Forskningschef for Beskæftigelse og Inklusion

Lisbeth Pedersen

Forskningschef
Telefon 33 48 08 69 E-mail lp@sfi.dk

Søg på sfi.dk