Børn og familie

Del

Forskningsafdelingen for Børn og familie gennemfører forskningsbaserede udredninger og evalueringer. Hovedparten af opgaverne udføres for eksterne rekvirenter som indtægtsdækket virksomhed, men afdelingen gennemfører også enkelte udredningsopgaver for egen regning eller med tilskud fra eksterne kilder.

Vi beskæftiger os med

 • Børns opvækstvilkår
 • Social arv
 • Indsatsen over for truede børn
 • Familiepolitik
 • Børnepasning
 • Ligestilling
 • Sociale aspekter af kriminalitet og kriminalitetsbekæmpelse

Vi løser bl.a. opgaver for

 • Velfærdsministeriets børnekontor og ligestillingskontoret
 • Justitsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Finansministeriets kontor for forskning og uddannelse
 • EU

 

Forskningschef for Børn og Familie

Anne-Dorthe Hestbæk

Forskningschef
Telefon +4533480894 E-mail adh@sfi.dk

Søg på sfi.dk