SFI gennemfører forskningsbaserede udredninger og evalueringer inden for hele forskningscenterets arbejdsområde. Vi løser opgaver på kontrakt for bl.a. ministerier, styrelser, kommuner, regioner og organisationer.

Hovedparten af opgaverne udføres for eksterne rekvirenter som indtægtsdækket virksomhed, men SFI gennemfører også enkelte udredningsopgaver for egen regning eller med tilskud fra eksterne kilder.

SFI's afdelinger varetager opgaveløsningerne ud fra deres respektive arbejdsområder. Følg nedenstående link til at læse om forskningscenterets enkelte afdelinger, deres arbejdsområder og om hvem, de løser opgaver for.

Forskningsgruppen for beskæftigelse og integration
(læs også om afdelingens igangværende opgaver her »)

Forskningsgruppen for socialpolitik og velfærdsydelser
(læs også om afdelingens igangværende opgaver her »)

Forskningsgruppen for børn og familie
(læs også om afdelingens igangværende opgaver her »)

Forskningsgruppen for kontrollerede forsøg

SFI Survey

SFI Campbell