SFI gennemfører forskningsbaserede udredninger og evalueringer inden for hele forskningscenterets arbejdsområde. Vi løser opgaver på kontrakt for bl.a. ministerier, styrelser, kommuner, regioner og organisationer.

Hovedparten af opgaverne udføres for eksterne rekvirenter som indtægtsdækket virksomhed, men SFI gennemfører også enkelte udredningsopgaver for egen regning eller med tilskud fra eksterne kilder.

SFI's afdelinger » varetager opgaveløsningerne ud fra deres respektive arbejdsområder. 

Desuden bidrager SFI's analyseteam » med konsulentbistand.