19-12-2007: Pressemeddelelse fra SFI

Færre kontanthjælpsmodtagere i kommunal aktivering med produktion


Kommunale aktiveringsprojekter med produktion findes i ni ud af ti af landets kommuner. Mere end to ud af tre af disse projekter sælger deres produkter/ydelser. Det drejer sig om 189 projekter. Aftagerne er private virksomheder, borgere og kommuner. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er aktiveret i projekterne, er den samme som i 2005, men antallet er mindre. Kun få projekter er blevet kritiseret for konkurrenceforvridning.

Det viser en undersøgelse, som SFI har foretaget for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den er baseret på spørgeskemasvar i 2007 fra landets jobcentre og er en opfølgning på en næsten identisk undersøgelse fra 2005.
 
Færre, men større projekter
Der blev optalt mere end 400 projekter i 2005 og 262 i 2007. Men projekterne er blevet større. Kommunalreformen, der medførte færre, men større kommuner har således haft en tilsvarende virkning på aktiveringsprojekterne. 
 
Deltagerne svagere
Både i 2005 og 2007 var ca. 6 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i landet aktiveret i projekterne. I alt deltog godt 7.700 personer medio 2007. I 2005 deltog 8.900 personer. I 2007 var 70 pct. af deltagerne i matchkategori 4-5 (de mindst arbejdsmarkedsparate). I 2005 var det 54 pct.
 
Ligesom i 2005 vurderer kommunerne (jobcentrene) i 2007, at aktiveringen i projekterne har positiv betydning for deltagerne og bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.
 
Gartneriarbejde, pakning og produktion
De enkelte projekter har ofte flere typer opgaver. De hyppigste er vedligeholdelse af kommunens parker, grønne områder og legepladser (49 pct. af projekterne) og fremstilling af produkter eller lettere paknings- og monteringsopgaver til private virksomheder (41 pct.).
 
Kun få projekter kritiseres for konkurrenceforvridning
Ifølge jobcentrenes svar i 2007 har 11 pct. af de 189 projekter med salg på et eller andet tidspunkt i de foregående par år været kritiseret af virksomheder eller organisationer for konkurrenceforvridning. Andelen var den samme i undersøgelsen fra 2005. 

Yderligere oplysninger: Forskningsleder Anders Rosdahl, tlf. 33 48 09 20, e-mail: ar@sfi.dk:
Udgivelse: Anders Rosdahl: Kommunale aktiveringsprojekter med produktion 2007, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 07:31
Udgivelsesdato: 19. december 2007
Omfang/pris: 70 sider/ Kr. 75,- inkl. moms
> Læs mere / Bestil /Download
> Læs resumé  

Med venlig hilsen
 
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,
Formidlingsafdelingen


Du har modtaget denne e-mail som abonnent på SFI's e-mailservice. Ønsker du ikke længere at modtage pressemeddelelser eller nyhedsbreve  på e-mail fra SFI, kan du afmelde denne service her 

 
Tilbage