Publikationer

rssRSS
  -  

SFI udgiver en række forskellige publikationer på baggrund af det arbejde, der udføres på centeret. Alle SFI's egne udgivelser kan downloades gratis via hjemmesiden, og visse typer kan også bestilles i trykt form.

Find publikation

Du kan søge i alle publikationer og afgrænse din søgning efter publikationstype. forskningsemne, forfatter, udgivelsesår og emneord. Du kan finde følgende udgivelser fra SFI:

SFI-Rapporter

Alle opgaver, som SFI udfører for forskellige rekvirenter bliver afrapporteret i SFI's rapportserie. Rapporterne er kvalitetssikrede og redigeret med henblik på at formidle resultaterne bredt og overskueligt. Rapporterne kan alle downloades og de fleste bestilles i trykt udgave. SFI udgiver ca. 40 rapporter årligt.

Kort og klart

Kort og klart er hæfter med hovedresultater fra bestemte SFI-rapporter.

SFI-Tema

SFI Tema er dokumenter fra SFI, som i kort form samler den nyeste viden på et givent område og diskuterer forskningsbaserede handlemuligheder for politik og praksis.

SFI-notat

Delrapporteringer og foreløbige forskningsresultater samt afrapporteringer, der ikke har gennemgået den samme redigeringsproces som SFI-rapporter.

SFI Working papers

Delrapporteringer og foreløbige forskningsresultater formidlet på engelsk og med forskningsmiljøet som den primære målgruppe. 

Videnskabelige artikler

SFI's forskere publicerer mange af deres forskningsresultater i internationale tidsskrifter og andre fagskrifter. Målgruppen er primært forskningsmiljøet, og artiklerne er i vidt omfang på engelsk. Da tidsskrifterne har copyright på at bringe artiklerne, kan de som hovedregel ikke downloades fra SFI's hjemmeside, men det er muligt at læse en kort præsentation af de enkelte artikler.

Derudover bidrager SFI's forskere som forfattere til antologier og bøger og formidler deres forskning i diverse tidsskrifter, fagblade og gennem kronikker og kommentarer i forskellige trykte medier.

Søg på sfi.dk