Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it i Danmark

13:28

 

Forfatter(e): Anders Rosdahl, Torben Fridberg, Vibeke Jakobsen, Michael Jørgensen

Udgiver: SFI

Udgivelsesdato:

Sprog: Dansk

ISSN: 1396-1810

ISBN: 978-87-7119-193-6

e-ISBN: 978-87-7119-194-3

Pris: kr. 400,- inkl. moms

Sidetal: 416

 
 
    

PIAAC er en omfattende undersøgelse af voksnes kompetencer. Formålet er at beskrive de 16- til 65-åriges færdigheder og brug af disse på arbejdet og i fritiden. Rapporten belyser, hvilke grupper i befolkningen der har gode og mindre gode færdigheder, samt hvordan færdigheder hænger sammen med deltagelse i uddannelsesaktiviteter, beskæftigelse, løn, deltagelse i frivilligt arbejde – og meget andet.

Undersøgelsen er iværksat af OECD, og 24 lande deltager i PIAAC. Derfor bliver færdigheder i Danmark også sammenlignet med andre lande. Undersøgelsen viser blandt andet, at over en halv million voksne danskere har svært ved at forstå og anvende tekster i hverdagen. Blandt de mindre gode læsere er kortuddannede, ældre, personer uden arbejde og indvandrere overrepræsenteret. Men de mindre gode læsere findes også i mange andre grupper i samfundet.

Sammenlignet med de andre lande ligger Danmark under landegennemsnittet, når det handler om læsefærdigheder. Japan scorer højest, mens Norge og Sverige også ligger over gennemsnittet. Danmark ligger på niveau med Storbritannien, Tyskland, USA og Østrig. Danskernes regnefærdigheder ligger over gennemsnit, mens Danmark ligger i midterfeltet når det gælder problemløsning med IT.

Undersøgelsen er finansieret og muliggjort af et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, samt Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Foruden hovedrapporten om PIAAC-undersøgelsen udgiver SFI en sammenfatningsrapport og en kort og klart-pjece om undersøgelsens resultater
 

Læs og download sammenfatningsrapport        Download Kort & Klart om Danskernes Kompetencer

 

   

Find en SFI-rapport


Se kronologisk liste over rapporter » 

Søg en rapport »

Se liste med ældre rapporter fra 1958 til 2004 » (uden links)

Bemærk: Hvis rapporten foreligger som e-bog til download, kræver det et særligt program at kunne læse den på din pc eller mac.
 
Download e-bogslæser her »