SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Boligsociale indsatser – fremtidige udfordringer og løsninger
03 nov 2016
Hvornår 03.11.16: 09:00 - 16:00
Sted Radisson Blu H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C
Udsolgt
Del
Konference

Boligsociale indsatser – fremtidige udfordringer og løsninger

SFI inviterer til konference om boligsocialt arbejde den 3. november på Radisson Blu H.C. Andersen i Odense.

Del

Dette efterår afsluttes SFI og Rambølls store evaluering af de mange aktiviteter og projekter, der er blevet igangsat med midler fra Landsbyggefonden 2006-10-pulje. Imens er midlerne fra 2011-14-puljen blevet uddelt, og nye projekter er startet op.

Hvad har vi lært, og hvad bliver de fremtidige temaer i det boligsociale arbejde? Det er emnet for denne konference, som SFI og Rambøll afholder i fællesskab. Blandt de spørgsmål, vi gerne vil belyse, er: Hvad virker i det boligsociale arbejde? Hvordan har indsatserne udviklet sig over de seneste 10 år? Hvad har vi lært om organiseringen af indsatserne, og hvilke temaer bliver de centrale i arbejdet fremover?

Konferencen kommer omkring både forskning, praksis og politik, og afslutningsvis lægger vi op til debat mellem fagfolk og kommunalpolitikere om de boligsociale indsatsers berettigelse: hvilke udfordringer der er de største og hvordan løser vi dem?

Fakta om Landsbyggefondens puljemidler til udsatte boligområder:

 • Landsbyggefonden har fra 2006-10 uddelt 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og til huslejestøtte. De sidste bevillinger stopper ved udgangen af 2015
 • Midlerne er over 3 uddelingsrunder blevet delt ud til 545 boligafdelinger.
 • Puljemidlerne er stillet til rådighed gennem to politiske aftaler i hhv. 2005 og 2006.
 • Formålet med puljemidlerne er at vende og modvirke den negative udvikling i udsatte boligområder.
Fold hele programmet ud
Program
09:00 - 09:50 Ankomst og morgenmad
09:50 - 10:00

v/ Lisbeth Pedersen, forskningschef på SFI 

10:00 - 10:30

v/ Bent Madsen, administrerende direktør i Landsbyggefonden

10:30 - 11:10

Det boligsociale arbejde var i midten af 1990’erne kendetegnet ved en lang række af enkeltstående aktiviteter. I dag er det boligsociale arbejde tænkt sammen med frivillige foreninger og med kommunale ydelser. De boligsociale projekter i dag begynder og slutter, hvor andre aktiviteter stopper. Forsker Gunvor Christensen vil give et overblik i, hvordan det boligsociale arbejde har udviklet sig, og hvilke konkrete udfordringer det boligsociale arbejde står over for i de kommende år.

v/ Gunvor Christensen, forsker på SFI

11:10 - 11:30 Kaffepause
11:30 - 12:00

SFI og Rambøll giver et overblik over resultaterne af evalueringerne af boligsociale indsatser i Danmark, herunder evaluering af boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje. Har de boligsociale indsatser fx en effekt på beboersammensætningen og for de enkelte beboeres muligheder for at klare sig godt i uddannelserne og på arbejdsmarkedet? Hvilke resultater er der i forhold til organisering og hvordan fremmer man det gode samarbejde mellem de mange aktører i den tværgående, boligsociale indsats.

v/ Vibeke Jakobsen, seniorforsker på SFI og Christine Lunde Rasmussen, Rambøll

12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 14:15

På workshoppene sætter vi fokus på nogle af de centrale temaer og udfordringer i fremtidens boligsociale arbejde. Der vil både være oplæg fra forskere, konsulenter og lokale projekter og efterfølgende debat mellem deltagere og oplægsholdere.

1. Udviklingsperspektiver i den boligsociale indsats.
Workshoppen præsenterer erfaringer og perspektiver på områdebaserede indsatser. Sigtet er at sætte udviklingsperspektiverne i den boligsociale indsats til debat gennem spørgsmål som fx: Hvordan sammentænkes og integreres den områdebaserede indsats med øvrige indsatser i kommune og samfund? Hvordan kan den sociale og fysiske dimension sammentænkes med henblik på synergieffekter? Og hvordan kan aktører, indsatsområder og samarbejdsflader optimalt bringes i spil?

Workshoppen er dialogbaseret med afsæt i praksisbaserede oplæg fra Rune Fløe Bæklund, Boligsocial ansvarlig, Høje Taastrup Kommune, samt Gitte Brødsgaard Vesti, Attraktive Bydele, Aarhus Kommune

2. Fokus på arbejdsmetoder.
Workshoppen sætter fokus på hvordan vi forstår metoder i det boligsociale arbejde, og hvilke metoder der anvendes i det boligsociale arbejde i Danmark og internationalt. Der vil også være en diskussion af, hvorvidt og hvordan metodebevidsthed kan styrke det boligsociale arbejde.

Workshoppen tager afsæt i oplæg fra  lektor Louise Glerup Aner, Institut for socialt arbejde, Professionshøjskolen Metropol,  og fra  boligsocial konsulent i VIBO Lisbeth Engelbrecht Jensen samt leder i Bo Trivsel i Horsens, Christian Højholt.

3. Hvordan boligsocialt arbejde kan nedbryde social arv
Det er veldokumenteret, at den helt tidlige forebyggende indsats er central i forhold til at bryde den negative sociale arv. Hvad er udgangspunktet for at videreudvikle boligsociale virkningsfulde indsatser, som understøtter de yngste børns trivsel, udvikling og læring? Hvad ved vi om 0-6-årige børns forudsætninger for at få en god skolestart, og hvilke spørgsmål stiller denne viden til den videre tilrettelæggelse af indsatser og samarbejder med fx dagtilbud og sundhedspleje i lokalområdet? Rambøll præsenterer i denne workshop resultatet af en tværsnitsundersøgelse om forskelle i børns udsætninger og de miljøer, de færdes i i dagtilbuddet og i hjemmet. Undersøgelsen er den største af sin art i Danmark, som bygger på et omfattende datamateriale blandt 9000 børn i dagtilbud.

Hanne Nielsen, Rambøll, og Maria Degn, ejer og chefkonsulent inmoma, konsulentvirksomhed vedr. by- og boligudvikling.

4. Trivsel og tryghed i det boligsociale arbejde
Hvor ligger de største udfordringer omkring trygheden i udsatte boligområder, hvis man spørger beboerne selv? Og hvordan kan man arbejde med tryghedsfremmende initiativer? Kom og hør de første resultater af en endnu upubliceret rapport fra Center for Boligsocial Udvikling om tryghed i udsatte boligområder, og mød lederen af Sikker By-initiativet i København, der vil fortælle om lokale partnerskabsaftaler som en central metode i arbejdet med trivsel og tryghed.

Nikolaj Avlund og Lasse Kjeldsen, Center for Boligsocial Udvikling, og  Ingeborg Degn, Sikker By, Københavns Kommune

14:15 - 14:45 Kaffepause
14:45 - 15:45

Først vil forskere og fagfolk ridse nogle centrale udfordringer for det boligsociale arbejde op. Herefter vil politikere fra tre kommuner komme med deres svar på udfordringerne og bud på fremtidige løsninger.

Debatpanel:

 1. Gunvor Christensen, seniorforsker på SFI
 2. Nanna Muusmann, sekretariatschef, Vollsmose
 3. Astrid Bruus Thomsen, Programchef, Realdania
 4. Michael Ziegler, borgmester Høje-Taastrup Kommune
 5. Joy Mogensen, borgmester, Roskilde Kommune
 6. Torsten Nilsen, borgmester, Viborg Kommune
 7. Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune
15:45 - 16:00

Oplægsholder bliver annonceret snarest.

Type Konference
Oplægsholdere Astrid Bruus Thomsen, Bent Madsen, Christian Højholt, Christine Lunde Rasmussen, Erik Lauritzen, Gunvor Christensen, Hanne Nielsen, Ingeborg Degn, Joy Mogensen, Lasse Kjeldsen, Lisbeth Engelbrecht Jensen, Lisbeth Pedersen, Louise Glerup Aner, Michael Ziegler, Nanna Muusmann, Nikolaj Avlund, Rune Fløe Bæklund, Torsten Nilsen, Vibeke Jakobsen
Emner Boligsociale område, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft ,
Kontaktperson

Vibeke Jakobsen

Seniorforsker
DIREKTE33 48 09 09 E-MAILvij@vive.dk
Materialer

Søg på sfi.dk