SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Helt alene? Udsatte unges overgang til voksenlivet
24 maj 2016
Hvornår 24.05.16: 08:30 - 16:00
Sted Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V
Del
Konference

Helt alene? Udsatte unges overgang til voksenlivet

Del

Overgangen fra ungdom til voksenliv kan være svær. Bolig, uddannelse, arbejde og socialt netværk skal der styr på. Som regel får unge hjælp fra familien, og mange unge har rollemodeller, de kan læne sig op ad. Sådan er det ikke nødvendigvis for udsatte unge. De har ikke i nær samme grad voksne at falde tilbage på eller støtte sig til – og nogle er helt alene.

Forskning peger på, at udsatte unge – og i særlig grad tidligere anbragte unge – oplever betydelige vanskeligheder i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Nogle unge begynder at vise tydelige tegn på psykisk sårbarhed i denne fase af livet. Nogle ender alt for tidligt på kanten af samfundet uden fx uddannelse eller arbejde.

En måde at støtte udsatte og tidligere anbragte unge i overgangen til voksenlivet er gennem efterværn. Det er dog kun en mindre andel, som får denne støtte. Det skyldes blandt andet, at efterværnsparagraffen bliver fortolket og brugt meget forskelligt i kommunerne. Forskningen viser også, at det tit er de mere ressourcestærke udsatte unge, som formår at forhandle sig til efterværn. De mest ressourcesvage står oftere uden støtte.  

På denne konference sætter vi fokus på både anbragte og andre udsatte unges udfordringer og muligheder i overgangen til voksenlivet. Hvad kan hjælpe dem videre med livet efter anbringelse? Hvordan kan vi sikre, at færre udsatte unge ender uden den hjælp, de har brug for? 

På konferencen vil der også være en ”markedsplads”, hvor vi har inviteret nogle af de organisationer og initiativer, der arbejder med efterværn, og som har gode erfaringer at dele ud af.

Fold hele programmet ud
Program
08.30-09.30 Ankomst og morgenmad
09.30-09.45

Anne-Dorthe Hestbæk, afdelingschef på SFI

09.45-10.15

Seniorforsker Jeanette Østergaard giver et generelt perspektiv på udfordringerne for udsatte og anbragte unge. Hvad kan gøre overgangen fra ung til voksen særlig vanskelig for fx anbragte unge, og hvorfor klarer nogen sig på trods? Hvad betyder de unges livshistorie, og hvorfor opfatter nogle anbragte unge sig selv som bedre rustet til at håndtere overgangen til voksenlivet end andre?

Jeanette Østergaard, seniorforsker på SFI

10.15-11.00

På markedspladsen vil du blive introduceret for en række initiativer og organisationer, som vil fortælle om konkrete projekter og deres arbejde med efterværn. Få inspiration fra andre fagfolk og udvid dit netværk på markedspladsen.

11.00-11.45

Her stiller vi skarpt på de store krav der stilles til sagsbehandlingen i sager om efterværn. 

Problemer i den kommunale praksis har gjort, at mange unge ikke har fået den hjælp, de havde behov for og ret til. Det har ført til en række lovændringer, som desværre ikke har bidraget til at klargøre området - snarere tværtimod.

 Bente Adolphsen, cand. Jur. og juridisk konsulent hos Seminarer.dk og tidligere lektor på VIA University College

11.45-12.30

Vi har samlet tre skarpe fagfolk til en løsningsorienteret debat om, hvordan vi bedst kan hjælpe udsatte unge videre til et godt voksenliv:

  • Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne
  • Tina Maria Larsen, medlem af Børnerådet og forstander for Den Sikrede Institution Kompasset
  • Henrik Appel Esbensen, medlem af KL’s social- og sundhedsudvalg og leder af TUBA
12.30-13.15 Frokost
13.15-13.45 Markedsplads
13.45-14.45

På baggrund af en række forskningsresultater sætter vi her bl.a. fokus på tidligere anbragte unges ungdomsliv. Derudover ser vi på nye tværfaglige måder at organisere det professionelle arbejde omkring unge i efterværn samt eksempler på indsatser, der kan støtte tidligere anbragte unge. Vi præsenterer de nyeste resultater i forhold til at sikre udsatte børn og unge lige muligheder i forhold til deres jævnaldrende. Endelig ser vi på, hvordan det opleves at være ung på et socialpsykiatrisk botilbud.

SFI-forskere Kirstine Karmsteen, Katrine Syppli Kohl, Mette Lausten, Malene Lue Kessing og forskningschef Anne-Dorthe Hestbæk

14.45-15.15 Kaffe og markedsplads
15.15-16.00

Jan Storø giver et historisk perspektiv på efterværn og fokuserer på, hvilken slags efterværnsindsats, han mener, der er nødvendig i dagens samfund.

Jan Storø, seniorlektor på Institut for socialfag, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og forfatter til en lang række fagbøger om efterværn og socialpædagogik.

Kontaktperson

Ulla Haahr

Materialer

Søg på sfi.dk