SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Progressionsmåling og forløbsstudier sætter nye standarder for effektmåling
11 feb 2016
Hvornår 11.02.16: 16:00 - 18:00
Sted SFI, Herluf trolles Gade 11, 1052 København K
Del
Gåhjemmøde

Progressionsmåling og forløbsstudier sætter nye standarder for effektmåling

SFI, Dansk Evalueringsselskab og Væksthuset inviterer til gåhjemmøde torsdag den 11. februar

Del

Arrangementet er gratis. Der er et begrænset antal pladser.

Det ligger i tidsånden, at den offentlige sektor skal gøre det, der virker. Politikere og embedsmænd efterspørger således håndfast viden om, hvilke indsatser der er mest effektive i forhold til de politiske mål. Dette fænomen gør sig i særlig grad gældende inden for beskæftigelsesområdet. Der gennemføres effektmålinger i stort omfang af forskellige typer indsatser og målgrupper. Udfordringer er imidlertid, at målet om beskæftigelse for en stor gruppe borgere med problemer ud over ledighed er meget langsigtet, og de hidtidige effektmålinger har svært ved at vise om borgerne er på rette vej.
BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) har til formål at kvalificere effektmåling af borgernes vej mod beskæftigelse. Det gøres ved at teste udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og undersøge, hvilke indsatser der hjælper borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Projektet bygger på et omfattende forskningsbaseret litteraturstudie, som har dannet grundlag for de udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed. De foreløbige resultater peger på, at progressionsmålinger kan være et velegnet redskab til at forudsige, hvorvidt indsatsen skaber øget jobsandsynlighed. Som en del af BIP gennemføres omfattende kvalitative forløbsstudier, som skal supplere progressionsmålingerne.
To oplæg a hver 30 minutter:

  • Charlotte Hansen, projekt- og forskningschef, Væksthuset, holder oplæg om BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) og fremlægger de nyeste resultater fra projektet med fokus på hvordan progressionsmålinger kan anvendes som monitorerings- og effektmålingsredskab.
  • Sophie Danneris Jensen, ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet har gennemført kvalitative forløbsstudier af en gruppe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet. Hun fremlægger sine erfaringer med anvendelsen af metoden, og hvordan den kan bidrage til at belyse resultaterne i progressionsmålingerne.

Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.

Arrangementet er gratis.

Fold hele programmet ud
Program

Charlotte Hansen, projekt- og forskningschef, Væksthuset, holder oplæg om BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) og fremlægger de nyeste resultater fra projektet med fokus på hvordan progressionsmålinger kan anvendes som monitorerings- og effektmålingsredskab.

Sophie Danneris Jensen, ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet har gennemført kvalitative forløbsstudier af en gruppe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet. Hun fremlægger sine erfaringer med anvendelsen af metoden, og hvordan den kan bidrage til at belyse resultaterne i progressionsmålingerne.

Efter oplæggene vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og Dansk Evalueringsselskab vil være vært for en lille forfriskning.

Type Gåhjemmøde
Oplægsholdere Charlotte Hansen, Sophie Danneris Jensen
Emner Teori og metode, Beskæftigelse, Effektmåling
Kontaktperson

Helle Hansen

Seniorkonsulent
DIREKTE33 48 09 27 E-MAILheh@vive.dk

Søg på sfi.dk