SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social arv og marginalisering
08 dec 2015
Hvornår 08.12.15: 08:30 - 16:00
Sted DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Del
Konference

Social arv og marginalisering

Del

Social arv er et af de mest omtalte begreber i det socialfaglige arbejde. Men hvordan er sammenhængen mellem social arv og de mest marginaliserede mennesker i vores samfund? Hvad har udsatte borgere reelt med i bagagen? Er de alle selv vokset op i samfundets nederste lag, eller er deres baggrund mere nuanceret? Hvor komplekse er deres problemer? Og hvad betyder det for det sociale arbejde?

Det er nogle af de spørgsmål, som forskere og fagfolk vil diskutere på denne konference. SFI er ved at lægge sidste hånd på en stor rapport om netop social arv og marginalisering. Rapporten bygger på analyser af omkring 4 millioner danskere og belyser en lang række perspektiver omkring social arv og marginalisering, bl.a. betydningen af familiebaggrund, hvor der allerede nu tegner sig nogle lidt overraskende resultater. Et andet perspektiv i rapporten er multidimensionalitet – dvs. hvordan forskellige former for udsathed spiller sammen.

På konferencen vil vi gå i dybden med resultaterne og diskutere de socialfaglige perspektiver. Udover SFI-forskere vil du bl.a. kunne høre Poul Nyrup Rasmussen, Jann Sjursen, Niels Christian Barkholt, Tina Wahl og Birgitte Anker. I eftermiddagens temasessioner vil du sammen med forskere og praktikere få mulighed for at gå mere i dybden med en række specifikke problemstillinger omkring social arv og marginalisering. 

Fold hele programmet ud
Program
8.30 - 9.30 Ankomst og morgenmad
9.30 - 9.35

Forskningsleder Kræn Blume Jensen, SFI

9.35 - 10.00

Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk. Hvis vi skal undgå, at udsatte mennesker bliver marginaliseret fra resten af samfundet, er det afgørende, at vi ser dem og behandler dem som hele mennesker. Det er en udfordring, for alle der arbejder med udsatte mennesker. Tidl. statsminister og protektor for Det Sociale Netværk, Poul Nyrup Rasmussen, åbner konferencen med et blik på det hele, udsatte menneske.

10.00 - 10.45

Forsker Lars Benjaminsen, SFI. SFI-forsker Lars Benjaminsen præsenterer resultaterne af SFI’s store undersøgelse af social arv og marginalisering.

10.45 - 11.15 Kaffepause
11.15 - 12.15

Tre fagfolk perspektiverer og stiller uddybende spørgsmål til SFI’s eksperter.

  • Jann Sjursen, Formand for Rådet for Socialt Udsatte
  • Niels Christian Barkholt, Næstformand i DanskSocialrådgiverforening
  • Tina Wahl, Kontorchef i Center for Social og Sundhed, KL
  • Lars Benjaminsen, forsker, SFI
  • Kræn Blume Jensen, forskningsleder, SFI
  • Anne-Dorthe Hestbæk, forskningsleder, SFI
12.15 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.45

1) Væk fra skolebænken – og hva’ så?

Der er en gruppe unge, der forlader uddannelsessystemet inden de har fået sig en ungdomsuddannelse. Nogle af dem har måske også svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Men hvad ved vi egentlig om den gruppe, der ikke kommer med på uddannelsesvognen? Hvad sker der med dem og omkring dem? Og hvordan kan vi undgå, at de kommer helt ud på kanten af samfundet? Mette Deding fra SFI giver et forskningsmæssigt indblik i problemstillingen, og derefter vil Peter Schantz fortælle om det konkrete arbejde med at få et bredere samarbejde omkring opsamling af udsatte unge. 
Oplægsholdere: 
Mette Deding, forskningsleder, SFI
Peter Schantz, centerchef UU-vejledningen, Københavns Kommune 

2) Systematisk feedback fra borger til fagprofessionel 

Feedback Informed Treatment (FIT) handler om aktivt at anvende systematisk feedback fra borger til fagprofessionel til løbende justering og forbedring af et terapiforløb. I Danmark anvendes metoden i forhold til fx mennesker med psykiske lidelser på botilbud, børnefamilier, anbragte unge med udviklingsforstyrrelser og mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Forskningsleder Kræn Blume Jensen præsenterer resultater fra evaluering at et FIT-projekt i bostøtten i Københavns Kommune og Robin Vickery vil fortælle om Københavns Kommunes konkrete arbejde med FIT. Desuden vil Finn Blickfeldt Juliussen fra Socialstyrelsen berette om styrelsens fokus på FIT.
Oplægsholdere: 
Kræn Blume Jensen, forskningsleder, SFI
Robin Vickery, projektleder, Socialforvaltningen Københavns Kommune
Finn Blickfeldt Juliussen, projektleder/faglig konsulent, Socialstyrelsen 

3) Helhedsorienterede indsatser

Når det gælder de mest udsatte borgere, er der bred enighed om behovet for helhedsorienterede indsatser. SFI-forsker Lars Benjaminsen præsenterer international forskningsviden om helhedsorienterede indsatser og deres virkning. Han vil sætte fokus på to metoder: Assertive Community Treatment (ACT) og Critical Time Intervention (CTI). Herefter vil René Nielsen, der har arbejdet med CTI i Københavns Kommune og nu er udviklingskonsulent i SAND, fortælle om sine konkrete erfaringer med helhedsorienterede indsatser.
Oplægsholdere:
Lars Benjaminsen, SFI
René Nielsen, udviklingskonsulent i SAND De hjemløses landsorganisation

4) Efter anbringelse

Hvad sker der, når man som ungt menneske skal stå på egne ben efter en anbringelse? Anemone Skårhøj vil fortælle om resultaterne af SFI’s evaluering af Efterværnspakken, som er en samlet pakke af initiativer, som har til formål at forbedre tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet og muligheder for at klare sig godt som voksne. Herefter vil Lene Sook Emmeche give et indblik i Socialstyrelsens samarbejdsmodel, som bl.a. skal understøtte koordinering i arbejdet med tidligere anbragte unge på tværs af forvaltninger.
Oplægsholdere:
Anemone Skårhøj, videnskabelig assistent, SFI
Lene Sook Emmeche, fuldmægtig, Socialstyrelsen

5) Udsatte med anden etnisk baggrund

Udsatte mennesker med anden etnisk baggrund end dansk kan have de samme problemer med stoffer, kriminalitet, psykisk sygdom osv. som etniske danskere. Samtidig ved vi også, at der ofte er meget færre ressourcer i etniske minoritetsfamilier – ledigheden er højere, danskkundskaberne svagere, og man lever langt oftere i fattigdom end i majoritetsdanske familier. Seniorforsker Anika Liversage giver et indblik i de særlige udfordringer, som unge med anden etnisk baggrund end dansk oplever, set i forhold til bredere processer omkring social arv og marginalisering. Derefter vil job- og uddannelsesvejleder Antonella De Palo fortælle om, hvordan de i Tingbjerg arbejder med udsatte mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.
Oplægsholdere:
Anika Liversage, seniorforsker, SFI
Antonella De Palo, job- og uddannelsesvejleder, Tingbjerg

14.45 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 15.35

Direktør Birgitte Anker, Socialstyrelsen. Som afslutning på dagen vil Socialstyrelsens nyudnævnte direktør give sit bud på, hvordan man kan arbejde helhedsorienteret med de mest udsatte borgere. 

Hent program (291 kb)
Type Konference
Oplægsholdere Anika Liversage, Anne-Dorthe Hestbæk, Antonella De Palo, Birgitte Anker, Finn Blickfeldt Juliussen, Jann Sjursen, Kræn Blume Jensen, Lars Benjaminsen, Lene Sook Emmeche, Mette Deding, Niels Christian Barkholt, Peter Schantz, Poul Nyrup Rasmussen, René Nielsen, Robin Vickery, Tina Wahl
Emner Udsatte grupper, Velfærdssamfundet, Familiebaggrund, Kompetencer, Levevilkår, Ulighed
Forskningsemne Udsatte grupper , Børn, unge og familie , Samfund og sammenhængskraft ,
Kontaktperson

Ulla Haahr

Materialer

Søg på sfi.dk