SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Temadag om metoder i socialt arbejde med udsatte voksne
17 maj 2016
Hvornår 17.05.16: 09:30 - 15:30
Sted SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K
Udsolgt
Del
Seminar

Temadag om metoder i socialt arbejde med udsatte voksne

Del

For mange kommuner er det en stor udfordring at komme i gang med at bruge evidensbaserede metoder på det sociale område. I netop arbejdet med socialt udsatte voksne findes der en række metoder, hvor der er international forskningsbaseret viden om, at de virker. I mange tilfælde er der også gode foreløbige danske erfaringer. Men når vi nu ved, at det virker, hvorfor bliver det så ikke brugt mere, end det faktisk gør?

På temadagen sætter vi fokus på tre specifikke metoder med det formål at give kommunale ledere, udviklingskonsulenter og fagansvarlige et bedre og mere kvalificeret grundlag for at kunne tage stilling til metoderne – og eventuelt beslutte at prøve kræfter med dem til gavn for kommunens udsatte voksne.

Har du brug for at vide mere om, hvad I kan få ud af at arbejde med evidensbaserede metoder på det sociale område i din kommune, og hvad kan I kan gøre for at komme i gang, så er denne temadag noget for dig.

Du vil blive introduceret til tre af de mest udbredte evidensbaserede metoder i arbejdet med udsatte voksne, som både små og store kommuner kan få gavn af at arbejde med. Vi sætter fokus på de enkelte elementer i metoderne – hvorfor de virker, samt hvordan man kan bruge udvalgte dele af metoderne. Vi vil også diskutere de økonomiske og faglige barrierer, der kan være, og hvordan man afgør, om det giver mening at bruge metoderne i kommunens socialfaglige arbejde.

Målgrupper: Ledere, beslutningstagere og udviklingskonsulenter i kommunerne

Formål: Temadagen er en faglig introduktion til evidensbaserede metoder. Vi ønsker at kvalificere kommunernes beslutningsgrundlag i forhold til, hvorvidt det giver mening at gå i gang med at arbejde med metoderne. Temadagen er således ikke en oplæring i, hvordan den enkelte socialarbejder i praksisfeltet bruger de enkelte metoder.

Fold hele programmet ud
Program
09:30 - 10:00 Ankomst og morgenkaffe
10:00 - 10:15

Kræn Blume Jensen, forskningsleder på SFI

10:15 - 11:00

ACT-metoden er velegnet til borgere, der af forskellige grunde kan have vanskeligt ved at gøre brug af det etablerede behandlingssystem, og har brug for intensiv praktisk og social støtte - fx i misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, aktivitets- og samværstilbud.
Forsker Lars Benjaminsen vil gennemgå de grundlæggende principper i ACT-metoden og sætte fokus på metodens enkelte elementer og hvorfor de virker.
Lars Benjaminsen, forsker på SFI

11:00 - 11:45

FIT-metoden er en systematisk feedback metode, der tager afsæt i to simple spørgeskemaer og har til formål at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af forskellige indsatser og metoder. FIT kan anvendes uafhængig af specifik målgruppe, behandlingsmetoder, referencerammer og pædagogiske tilgange.
Analysekonsulent Helle Hansen vil gennemgå FIT-metoden og komme med konkrete eksempler på, hvordan metoden kan bruges af kommunerne – både i sin helhed og delvis.
Helle Hansen, seniorkonsulent på SFI 

11:45 - 12:30 Frokost
12:30 - 13:15

CTI-metoden er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase. Mogens Holm Sørensen og Christina Kaldahl fra Socialstyrelsens Center for Udsatte Voksne vil gennemgå CTI-metoden og hvordan Socialstyrelsen arbejder med at understøtte kommunernes implementering af metoden over for forskellige målgrupper som fx hjemløse og prostituerede.
Mogens Holm Sørensen, specialkonsulent og Christina Kaldahl, fuldmægtig i Socialstyrelsens Center for Udsatte Voksne 

13:15 - 14:00

Vi vil diskutere, hvad der skal til, for at man i kommunerne kan komme i gang med at arbejde med evidensbaserede metoder.
Hvilke udfordringer oplever kommunerne og hvilke barrierer er der?

14:00 - 14:15 Kaffe
14.15-14.30

Kræn Blume Jensen, forskningsleder på SFI

14:30 - 15:15

I Socialforvaltningen i Københavns Kommune har de oprettet en særlig enhed, som arbejder med at styrke vidensgrundlaget i forvaltningens indsatser.
Lene Krogh Jeppesen, der er specialkonsulent og vidensdelingsdame i enheden ViA - Viden i Anvendelse, vil fortælle om, hvordan de i den nye enhed arbejder med at understøtte implementeringen af viden og metoder.
Lene Krogh Jeppesen, specialkonsulent og vidensdelingsdame i ViA - Viden i Anvendelse i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. 

15:15 - 15:30

Forskningsleder Kræn Blume Jensen samler op på dagens pointer. 

Hent program (26 kb)
Type Seminar
Oplægsholdere Christina Kaldahl, Helle Hansen, Kræn Blume Jensen, Lars Benjaminsen, Malene Lind, Morten Holm Sørensen
Emner Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper ,
Kontaktperson

Helle Hansen

Seniorkonsulent
DIREKTE33 48 09 27 E-MAILheh@vive.dk
Materialer

Søg på sfi.dk