SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Uddannelse og udsathed
07 nov 2016
Hvornår 07.11.16: 09:00 - 16:00
Sted DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København
Udsolgt
Del
Konference

Uddannelse og udsathed

Del

Unge skal have en uddannelse – også selv om de har sociale problemer. Den ambition er de fleste enige i. Men det er lettere sagt end gjort, når Frederik igen møder skæv op på værkstedet, eller når Emmas angst gør det umuligt for hende at møde op i klassen.

Forskningen viser, at de unges trivsel er afgørende for deres faglige formåen og resultater. Men i hvor høj grad kan uddannelser og socialforvaltning samarbejde om at løse de unges sociale udfordringer og samtidig fastholde dem i uddannelse?

På SFI-konferencen vil forskere og fagfolk fra både uddannelsesområdet og det sociale område drøfte, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan rumme unge med sociale udfordringer, og hvordan vi bedst ruster de unge til at klare sig i uddannelsessystemet.

Fold hele programmet ud
Program
09.00 - 09.30 Ankomst og morgenmad
09.30 - 09.35

Agi Csonka, Direktør, SFI

09.35 - 09.45

H.K.H. Kronprinsesse Mary, formand for Mary Fonden

09.45 - 10.15

Vi ved, at skolepræstationer betyder meget for uddannelsesvalg. Dårlig trivsel i skolen hænger imidlertid også sammen med senere uddannelsesbaner. Selv når vi kontrollerer for social baggrund og karakterer, har børn med dårlige skoleoplevelser ringere sandsynlighed for en succesfuld uddannelsesvej. Dette oplæg sætter fokus på børns skoleoplevelser og veje gennem uddannelsessystemet.
Jens Peter Thomsen, Seniorforsker, SFI

10.15 - 10.45

Der er mange bolde i luften, når udsatte unge afslutter skolen. Ikke alene står de mellem grundskole og ungdomsuddannelser, de pendler også mellem kommunens forskellige kontorer og forvaltninger, og de skal manøvrere mellem familie og selvstændighed. I dette oplæg vil Mette Deding præsentere viden om, hvor vi kan gøre en forskel, og hvor vi skal være opmærksomme.
Mette Deding, Forskningschef, SFI

10.45 - 11.15 Kaffepause
11.15 - 11.45

Hvordan udvikler unges alkohol og stofbrug sig over tid, og hvordan bliver festlivet til hverdagsliv for nogle grupper af unge? Hvorfor er der grund til at udsætte unges alkoholdebut? Er det fx indgangen til at eksperimentere med andre stoffer? Og hvad kendertegner de unge, som starter tidligt? Det er nogle af de spørgsmål, Jeanette Østergaard vil komme omkring i dette oplæg.

Jeanette Østergaard, Seniorforsker, SFI

11.45 - 12.15

Hvis vi for alvor skal blive bedre til at hjælpe udsatte unge videre i uddannelse, kræver det stærkt samarbejde mellem uddannelser og socialområdet. Men hvordan kommer vi udover opdelingen i skoleproblemer og sociale problemer?
Peter Amstrup, Formand for Danske Erhvervsskoler
Nina Eg Hansen, Adm.dir. Socialforvaltningen, Københavns Kommune
Agi Csonka, Direktør, SFI


12.15 - 13.15 Frokost
13.15 - 14.45

Etniske minoritetsunge: De dygtige piger og de uvorne drenge?

Hvordan har unge med etnisk minoritetsbaggrund det – ikke mindst i skolen? Hvilke forventninger har de til uddannelse, hvor er udfordringerne, og hvordan adskiller de sig fra de majoritetsdanske unges? Med afsæt i en kommende rapport, basereret på spørgeskema-data fra næsten 900 indvandrere og efterkommere på 18 år, ridser vi hovedtræk i de unges liv op, og der bliver sat fokus på de udsatte unge med minoritetsbaggrund, der har forladt uddannelsessystemet og værestedets praktiske erfaringer.
Anika Liversage, seniorforsker, SFI
Ena Juhl, leder, foreningen og værestedet FISKEN

Psykisk sårbarhed: Hvor er udfordringerne?

Gennem de seneste år har der været en del opmærksomhed på unge – navnlig piger - som er i psykisk mistrivsel. I workshoppen tager vi fat i dem, der op gennem teenageårene har haft tegn på depressive symptomer: Hvor mange er de, hvilke karakteristika har de, og er der faktorer i deres opvækstforløb, som kan bidrage til at forklare, at de er triste? Og vi sætter fokus på, om uddannelsessystemerne har det rette øje på de piger, der virkelig mistrives? Er det 12-talspigerne eller de socialt udsatte?
Mai Heide Ottosen, Seniorforsker, SFI, Cathrine de Thurah Wulff, Cand. Psyk. Aut og Elisa Biering la Cour, psykolog i Ungeenheden, Odsherred Kommune.

Anbragte børns skolegang og uddannelse

Anbragte unge kæmper både med personlige sociale udfordringer og mere eller mindre ustabile rammer for deres skolegang. I workshoppen tager vi udgangspunkt i en kommende SFI-rapport om anbragte børn, som bl.a. undersøger forventningerne til de anbragte unge og betydningen af skoleskift.  Desuden viderebringes erfaringer fra Ringe Kost- og Realskole, hvor de arbejder på at opbygge en kreativ læringskultur med fokus på samarbejde, trivsel og tryghed for de udsatte børn og unge.
Rikke Fuglsang Olsen, Ph.d., SFI, og og Mariann Kordif, forstander på Ringe Kost- og Realskole

14.45 - 15.15 Kaffepause
15.15 - 15.45

De unge er eksperterne, hvad angår muligheder og udfordringer i et ungdomsliv. Ungdomsbureauet arbejder med at få deres stemmer frem i debatten - både dem, der faldt fra, og dem, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Olav Hesseldahl fortæller om unges tanker, følelser, overvejelser og erfaringer fra konkrete projekter, som Ungdomsbureauret har været involveret i.
Olav Hesseldahl, Direktør, Ungdomsbureauet

15.45 - 16.00 Tak for i dag
Type Konference
Oplægsholdere Anika Liversage, Jeanette Østergaard, Jens-Peter Thomsen, Mai Heide Ottosen, Mariann Kordif, Mette Deding, Olav Hesseldahl, Peter Amstrup, Rikke Fuglsang Olsen
Emner Familie, Integration, Skole og uddannelse, Social arv, Beskæftigelse, Udsatte børn og unge, Inklusion, Familiebaggrund
Forskningsemne Børn, unge og familie , Skole og uddannelse ,
Kontaktperson

Ulla Haahr

Materialer

Søg på sfi.dk