Børn, unge og familie

Herunder bl.a. familiemønstre, ægteskab og skilsmisse, udsatte børn og unge, foranstaltninger, anbringelser, social arv og mobilitet samt institutioner og dagtilbud.

Mere om emnet

Kort om børn, unge og familie

Søg på sfi.dk