Samfund og sammenhængskraft

Herunder bl.a. etniske minoriteter og integration, boligforhold og udsatte grupper på boligmarkedet, ressourcer og behov i velfærdsservice, levevilkår og ulighed, kriminalitet.

Mere om emnet

Om samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk