SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Skole og uddannelse

Herunder bl.a. elevers trivsel og læring, betydningen af social baggrund for skolegang og uddannelse, overgange i uddannelsessystemet samt organisation og ledelse i skolen.

Mere om emnet

Kort om skole og uddannelse

Søg på sfi.dk