SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Udsatte grupper

Herunder bl.a. socialpolitikkens udvikling og betydning, marginaliseringsprocesser og vilkårene for fx hjemløse, psykisk syge, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.

Mere om emnet

Kort om udsatte grupper

Søg på sfi.dk