Udsatte grupper

Herunder bl.a. socialpolitikkens udvikling og betydning, marginaliseringsprocesser og vilkårene for fx hjemløse, psykisk syge, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.

Mere om emnet

Kort om udsatte grupper

Søg på sfi.dk