SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lisbeth Pedersen
Email lp@vive.dk
Telefon 29 43 53 60
Del

Lisbeth Pedersen

Del

Primære arbejdsområder

Lisbeth Pedersen, cand.polit, ph.d, afdelingschef for forskningsafdelingen Beskæftigelse og Inklusion. Hun har især beskæftiget sig med arbejdsmarkedets funktionsmåde og beskæftigelsespolitikken tilblivelse, implementering og effekter, ligeløn og ligestilling på arbejdsmarkedet samt med de nordiske velfærdsstater, udviklingen af reformpolitikken og eksklusionsproblematikker i de nordiske velfærdsstater. Desuden har hun deltaget i en række kommissions- og udvalgsarbejder.

Download CV

Tlf. 2943 5360

Lisbeth Pedersen
Titel
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Arbejder med Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Ligestilling, Velfærdssamfundet, Ældre
Billeder af Lisbeth Hent billede (1,51 MB) Hent billede (111,4 KB)
CV Hent som PDF

Søg på sfi.dk