SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mads Thau
Email math@vive.dk
Telefon 28 12 96 54
Del
Analytiker

Mads Thau

Del

Primære arbejdsområder

Mads Thau arbejder primært med økonomiske og styringsmæssige forhold i kommunerne. Han an-vender et bredt udvalg af metoder i sit arbejde men er ekspert i kvantitative analyser.

Vidensområder:
Mads arbejder særligt med kommunal styring og benchmarking oftest på baggrund registerdata om økonomiske nøgletal. Derudover er han med til at kortlægge kommuners behov og praksis på vel-færdområderne, fx i forhold til serviceydelser på voksensocialområdet. Forskningsmæssigt har Mads en bred interesse i politik og forvaltning, og han har publiceret i internationale videnskabelig tidsskrifter som Political Studies og European Union Politics og på dansk i Politica.

Metoder:
Mads har et omfattende metodekendskab og kombinerer gerne forskellige analysemetoder. Han har fx indsamlet data ved hjælp af både surveys, personlige og fokusgruppeinterviews, tekstanalyse og offentlige registre og har gennemført tværsnits, tidsserie samt eksperimentelle studier.

Baggrund:
Mads er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, hvor han også har taget sin ph.d. i Statskundskab. Han har i sin tid på universitetet undervist bachelor og kandidatstuderende bl.a. i samfundsvidenska-belig metode og har periodevist opholdt sig på Humboldt Universitet i Berlin, Oslo Universitet og Oxford Universitet. Mads blev ansat som forsker hos VIVE i 2018.

CV

Uddannelse:

 

 

Ph.d.

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2018 (forventet)

Gæsteforsker

Nuffield College, Oxford Universitet

2016

Cand.scient.pol.

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2014

Ansættelser:

 

 

Analytiker

VIVE – Det Nationale Forsknings – og Analysecenter for Velfærd

2018

Ph.d.- stipendiat

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2014

Undervisning:

 

 

Hvad gør politikere for at tiltrække vælgere?

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2017

Almen statskundskab

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2016

Metode I

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2013

Legater og priser:

 

 

Augustinusfonden

Forskningsophold

2016

Shaws Legat

Forskningsophold

2016

Århus Universitetsfond

Forskningsprojekt

2015

Oticon Fonden

Studieophold

2012

Nordplus legat

Studieophold

2012

Knud Højgaards Fond

Studieophold

2011

Erasmus legat

Studieophold

2011

Øvrige professionelle aktiviteter:

 

 

Reviewer

European Union Politics, Politca, Political Studies

 

Faglige medlemskaber

Midwestern Political Science Association, Political Studies Association, Dansk Selskab for Statskundskab

 

 

Mads Thau
Titel Analytiker
Afdeling VIVE Styring og ledelse
Billeder af Mads Hent billede (31,97 KB)

Søg på sfi.dk