SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mai Else Heide Ottosen
Email mho@sfi.dk
Telefon 33 48 08 88
Del
Seniorforsker

Mai Else Heide Ottosen

Del

Primære arbejdsområder

Mai Heide Ottosen er ph.d. i sociologi, seniorforsker og programleder og har i en årrække forsket i familie- og barndomssociologiske problemstillinger. De omfatter bl.a. familie- og samlivsformer; skilsmisser og sammenbragte familier; forældreskab, slægtskab og intergenerationelle relationer; familiedemografi, pardannelse og fertilitet; familiepolitik og familieret. Hendes forskningsfelt omfatter også samspillet mellem familie- og arbejdsliv, børn og unges velfærd og trivsel, social inklusion, udsathed og marginalisering navnlig blandt børn, børns rettigheder og metodologiske problemstillinger inden for forskningen om familieliv og barndom. 

Mai Else Heide Ottosen
Titel Seniorforsker
Afdeling Socialpolitik og velfærd
Arbejder med Familie, Teori og metode, Familiemønstre, Skilsmisse, Børn og unge, Social arv
Billeder af Mai Hent billede (940,24 KB)

Søg på sfi.dk