SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Maria Røgeskov
Email mrr@vive.dk
Telefon 33 69 77 37
Del
Forsker

Maria Røgeskov

Del

Primære arbejdsområder

Jeg er uddannet sociolog og arbejder på et ph.d.-projekt om pædagogisk praksis på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Formålet med projekter er via kvantitative og kvalitative metoder at analysere betydningen af pædagogiske praksis for trivsel, mestring og mulighed for selvstændig livsførelse blandt mennesker med udviklingshæmning på botilbud. Ph.d.-projektet vil således bidrage med viden om pædagogisk praksis og dennes betydning for beboerne på de nævnte områder, hvilket der ikke er særlig meget dansk forskning om.

En del af projektet handler om at få viden om, hvilke former for pædagogisk praksis fagpersoner anvender på botilbud – hvilke metoder/ indsatser bruges? Hvordan arbejder man konkret med en pædagogisk indsats? Hvilke erfaringer har fagpersoner med forskellige pædagogiske tiltag over for mennesker med udviklingshæmning på botilbud? Endvidere undersøger jeg, hvordan mennesker med udviklingshæmning oplever det at bo i botilbud.

Projektet blev påbegyndt i november 2012 i samarbejde mellem SFI og Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Projektet er finansieret af SFI og af Social- og Integrationsministeriets pulje "Mere viden om mennesker med handicap".

Maria Røgeskov
Titel Forsker
Afdeling VIVE Social
Arbejder med Børn og unge, Handicap, Udsatte grupper
Billeder af Maria Hent billede (2,18 MB)

Søg på sfi.dk