SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mathias Ruge
Email maru@vive.dk
Del
Analytiker, Cand. scient.pol.

Mathias Ruge

Del

Primære arbejdsområder

Mathias Ruge arbejder med evalueringer og analyser af økonomiske styringsmekanismer, både internt i kommunerne og mellem kommunerne og staten. I sit arbejde belyser han styrings- og ledelsesmæssige problemstillinger, særligt med fokus på at gøre det analytiske arbejde anvendeligt i en praktisk kontekst.   

Vidensområder:
Mathias arbejder med konsekvenserne af økonomistyring og økonomiske incitamenter inden for et bredt udsnit af de kommunale serviceområder. Han har eksempelvis beskæftiget sig med økonomiske konsekvenser og muligheder ved samskabelse og brugerinddragelse i forbindelse med rehabilitering. 

Metoder:
Mathias anvender både kvalitative og kvantitative metoder i form af registerdata, spørgeskemaer, nøgletalsanalyse, interview og dokumentarisk materiale, og han har gode erfaringer med eksperimentelle tilgange.

Baggrund:
Mathias er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, hvor han har haft et særligt fokus på den offentlige forvaltning. Derudover har Mathias undervist i samfundsvidenskabelig metode på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet – bl.a. i forskellige kvalitative og kvantitative metoder.

Mathias Ruge
Titel Analytiker
Cand. scient.pol.
Afdeling VIVE Styring og ledelse
Billeder af Mathias Hent billede (1,21 MB)

Søg på sfi.dk