SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Søren Carl Winter
Email scw@vive.dk
Telefon 33 48 09 28
Del
Forskningsprofessor, Professor i statkundskab og offentlig forvaltning

Søren Carl Winter

Del

Primære arbejdsområder

Forsker i implementering af lovgivning og andre politiske beslutninger, politikdesign, instrumenter og organisering, udlicitering, netværk, offentlig ledelse og effekter af ledelse - særligt skoleledelse, frontpersonalets holdninger og adfærd, målgruppernes reaktioner på lovgivning og forvaltningsadfærd og effekter af sagsbehandling. Forskningen i implementering er dels af generel teoretisk karakter, dels inden for følgende politikområder: skole og uddannelse, beskæftigelse og integration, sårbare børn og unge samt miljøregulering. Andre forskningsområder er politiske beslutningsprocesser og vælgernes udgiftspolitiske holdninger.

Søren Carl Winter
Titel Forskningsprofessor
Professor i statkundskab og offentlig forvaltning
Afdeling VIVE Styring og ledelse
Arbejder med Skole og uddannelse, Beskæftigelse, Integration, Udsatte børn og unge, Teori og metode, Effektmåling, Ledighed
Billeder af Søren Hent billede (306,27 KB)

Søg på sfi.dk