SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Ældre dyrker mere motion end for 15 år siden

Del

En ny rapport fra SFI viser at ældre dyrker mere motion i dag, end de gjorde i 1997. Der er sket et markant fald i antallet af ældre som aldrig dyrker nogle former for motion, på tværs af køn og alder. Og især en gruppe er bemærkelsesværdig: Knap hver syvende mand på 92 år motionerer dagligt.

14 %! Så stor en andel af 92-årige mænd motionerer dagligt. Og det skal vel at mærke ses i forhold til at kun 7 % af de 67-årige mænd angiver, at de dyrker motion dagligt. Den nye SFI-rapport undersøger ældres behov og trivsel, og er baseret på tal fra ældredatabasen. Ældredatabasen startede i 1997, og hvert femte år er ca. 5800 ældre blevet interviewet om bl.a. funktionsevne, levevilkår, livsstil, m.m.

Selvom de 92-årige mænd skiller sig ud, når det kommer til den daglige motion, er det samlede antal af ældre, der dyrker motion i støt stigning. 

Og det er også noget, de har lagt mærke til hos DGI, en af Danmarks største idrætsorganisationer.

”Vi ser en klar stigning i antallet af ældre, der dyrker motion. Det er nærmest en helt ny målgruppe, der er dukket op over de sidste år”, fortæller Frank Bøgelund Jensen, konsulent for børn, unge, ældre og sundhed i DGI. 

SFI-rapporten peger på, at de ældre er mere aktive, fordi de generelt har fået at bedre helbred, og derfor ikke lader det forhindre dem i at være fysisk aktive.

Ingen ’special treatment’

Hos DGI afspejler den større andel af ældre, der dyrker motion, sig også på en anden måde. DGI har i løbet af de sidste år fået flere tilbud til folk over 60 år, og det er ikke kun et udtryk for, at der er kommet flere ældre, fortæller Frank Bøgelund Jensen: 

”Vi kan se, at de ældre er blevet mere friske og dyrker deres ’egen’ sportsgren til langt op i årene. Det betyder, at det efterhånden er slut med sammensatte specialtilbud til seniorer, som ingen alligevel har dyrket i løbet af deres liv. 

Flere og friskere ældre betyder, at vi kan bevare de klassiske tilbud som fodbold, håndbold, badminton, osv.”

Aktivitetsniveauet falder med alderen, men stiger over tid

På trods af at de ældre dyrker mere motion i dag, end for 15 år siden, er der ikke nogen tvivl om at man dyrker mindre motion, jo ældre man bliver. 

Selvom en mindre del af de 92-årige altså er meget aktive og dyrker daglig motion, viser det overordnede billede, at man som 67-årig er mere aktiv end de ældste ældre. 

Målt på den daglige, ugentlige og månedlige motion tilsammen gælder det, at både mænd og kvinder som 67-årige dyrker mere motion end de ældste ældre.

SFI-rapporten peger på, at faldet i aktivitetsniveauet skal ses som et udtryk for, at helbredet trods alt begynder at sætte en begrænsning for den fysiske aktivitet. 

Samtidigt kan det også skyldes, at jo ældre man er, i jo højere grad prioriterer man anderledes, når det kommer til motion. Af 92-årige mænd og kvinder er der således henholdsvis 60 % og 58 %, der angiver, at de aldrig dyrker motion, i modsætning til de 67-årige hvor tallene ligger på 46 % for mænd og 36 % for kvinder. 

Fakta

publikation Ældres ressourcer og behov i perioden 1997-2012
Forfattere Heidi Hesselberg Lauritzen
Emner Helbred, Ældre
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk