SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Økonomisk administration hjælper tidligere hjemløse

Del

Hjælp til at styre økonomien og få betalt regningerne er vigtig for tidligere hjemløse, når de har fået tildelt en bolig. Det er med til at sikre, at de ikke bliver sat ud af boligen igen på grund af manglende huslejebetaling.

”Det vigtigste for mig er, at jeg har ladet mig administrere af kommunen i forhold til min bolig. Jeg har erkendt, at jeg ikke selv kan styre det.”

Så kontant er udmeldingen fra en tidligere hjemløs, som er en blandt 15, der er blevet interviewet i forbindelse med en SFI-undersøgelse af, hvordan man kommer ud af hjemløshed. Undersøgelsen afdækker, hvad der har haft betydning for at komme ud af hjemløsheden, og hvad der har været af barrierer og faldgruber.

Fælles for næsten alle de interviewede har været, at det har været en stor fordel at få kommunen til at administrere økonomien for dem i forbindelse med, at de har fået tilbudt en bolig, og har sørget for, at de faste boligudgifter bliver betalt. En anden informant siger i undersøgelsen:

”Jeg fik fx brev fra kommunen om, at de ikke ville styre min økonomi for mig mere, nu skulle jeg styre det selv. Jeg vidste med det samme, at hvis jeg skulle det, så ville det være et spørgsmål om tid, før jeg røg ud af boligen. Så sagde jeg det til Jens (bostøttemedarbejder), og så sagde han: ’Tag du det bare roligt, jeg ringer lige til kommunen.’ Så ringede han til kommunen, og så blev det kørt tilbage ved det gamle.”

Struktur giver tryghed og overskud

Forskningsassistent Dorte Laursen Stigaard, der har forestået undersøgelsen, siger, at netop ønsket om at få hjælp til at skabe struktur i den nye hverdag i egen bolig er udtalt for de interviewede - og i det hele taget ønsket om at få støtte til at komme fra hjemløsheden og ind i en bolig og til at fastholde den nye bolig. Og i den forbindelse er styr på økonomien en vigtig ting. Det er med til at skabe tryghed.

”Bostøttehjælp og herunder hjælp til at styre økonomien er en væsentlig medvirkende faktor til at hjælpe hjemløse med at få fodfæste i egen bolig og komme ud af hjemløsheden. Det er overordentlig vigtigt, at støtten bliver igangsat tidligt i et forløb med at få egen bolig – gerne mens man stadig står i hjemløsheden,” siger hun.

Et hyppigt problem for de hjemløse er, at de ikke kan finde ud af at administrere deres økonomi. Og når de så står med faste udgifter til husleje, vand, varme og elektricitet, så får de ikke betalt regningerne og ender med at blive sat på gaden igen. Derfor skal de have hjælp til at sikre, at de får betalt de faste udgifter – at de ikke bruger deres penge på andre ting og glemmer huslejen. Det er de tidligere hjemløses egen opfattelse og ønske, at de får sat økonomien under administration. Det giver en tryghed for dem at vide, at lige meget hvad de i øvrigt foretager sig, så bliver de faste boligudgifter betalt. Det giver dem også et mentalt overskud til at fokusere på andre ting i forhold til at fastholde boligen og et liv væk fra hjemløsheden.

Kommunen fungerer som budgetkonto

I praksis er det oftest socialrådgiveren eller bostøtten, der anbefaler en administration af økonomien.  Der er mulighed for at sige nej. Men de fleste kan godt se fordelene. Der er dog nogle kommuner, der mener, at man fratager borgerne deres ansvar og frihed, hvis de får deres økonomi sat under administration. Men det er ikke det, de tidligere hjemløse udtrykker. 

”Mange af dem har en rigtig dårlig relation til deres bank og har fx ikke en budgetkonto, som vi andre typisk har det. Man kan sige, at for de hjemløse, der fungerer kommunen blot som en slags ’budgetkonto-administrator’. Så der er ikke den store forskel,” siger Dorte Laursen Stigaard. 

Bostøtten er en vigtig overgangshjælp

Det er kommunen, der kan tilbyde bostøtte til hjemløse. Derfor skal de hjemløse have en kontakt til kommunen for at komme i betragtning. Det kan de fx få etableret i forbindelse med brug af et herberg. Herberget kan og bør være med til at få igangsat bostøttehjælp til de hjemløse. Bostøtte kan man få tildelt tidligt i et forløb som hjemløs. Der er dog forskelle i praksis på, hvordan kommunerne administrerer ordningen, hvilket også er et udtryk for forskelle i det økonomiske råderum i kommunerne.

I nogle kommuner er der et opsøgende arbejde på gaden, hvor man fra kommunal side tager kontakt til hjemløse. Det er starten til et forløb for at komme ud af hjemløsheden med et tilbud om et opholdssted eller og bostøtte. Andre kommuner har bostøttemedarbejdere tilknyttet på herbergerne. Her kan man igangsætte bostøtten, som så kan følge med over i boligen, når den tilbydes den hjemløse. Andre oplever dog, at de først har fået tildelt bostøtte efter at have boet et år i egen bolig. Og de har følt det problematisk at være overladt til sig selv i den periode. Bostøtten kan nemlig hjælpe med adgang til sociale ydelser, som fx etableringshjælp – hjælpe til at flytte og anskaffe møbler. Derudover kan bostøtten hjælpe med at sætte hverdagen i system for den tidligere hjemløse ved at opbygge rutiner for indkøb og madlavning og skabe kontakt til netværk og aktiviteter. Det medvirker alt sammen til at hindre ensomhed og tilbagefald til stof- og alkoholmisbrug og til dårlige sociale miljøer.  Det reducerer risikoen for at blive hjemløs igen. 

Fakta

publikation Fra hjemløshed til egen bolig.
Forfattere Dorte Laursen Stigaard
Emner Boligsociale område, Udsatte grupper, Hjemløshed
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk