SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Ambassadører for den gode effekt

Del

TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd vil i et stort fælles projekt sætte fokus på, hvilke indsatser der virker overfor kriminalitetstruede unge. Via et netværk af kommunale medarbejdere skal viden om de bedste metoder bringes videre til dem, der arbejder med de unge til daglig. En ny rapport fra SFI bidrager med væsentlig viden til projektet. - See more at: http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=11366#sthash.g1LQmxcj.dpuf

Hvordan hjælper man bedst unge kriminelle? Hvilke typer indsatser er de mest effektive, når det gælder om at få de unge ud af den kriminelle løbebane?  

En ny rapport fra SFI bidrager til at svare på de spørgsmål – og udgør en væsentlig brik i et stort projekt, som Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden tog hul på i 2012. Formålet med projektet er at mindske kriminaliteten blandt unge, og metoden er at arbejde systematisk med at udbrede viden om de mest effektive indsatser til dem, der arbejder med de unge til daglig. Projektet er et af ni i et ambitiøst, 5-årigt samarbejde mellem de to organisationer, finansieret af TrygFonden.

Rapporten fra SFI gennemgår 56 evalueringer af kriminalitetsforebyggende indsatser fra hele verden. Fælles for dem er, at de har set på indsatser for unge kriminelle mellem 12 og 17 år, og bl.a. har målt på, hvor meget indsatserne har mindsket kriminalitet og uroskabende adfærd blandt de unge. SFI’s rapport supplerer en tidligere kortlægning af indsatser, som Ungdomskommissionen foretog i 2008, og dækker derfor kun evalueringer foretaget mellem 2008 og 2012.

Fra viden til praksis

Den viden, der nu er tilgængelig i de to rapporter skal sammen med andre vidensopsamlinger danne basis for DKR’s og TrygFondens projekt. ”Formålet med projektet er at få den nyeste, bedste viden om indsatser ud til de niveauer i samfundet, som prioriterer og træffer beslutning om hvad der skal gøres  i praksis – og det betyder i høj grad kommunerne, både på beslutningsniveau og hos praktikerne ude i marken,” fortæller Katrine Egaa Molin, der er projektchef for Det Kriminalpræventive Råds og TrygFondens samarbejde.

Et centralt element i projektet er samarbejdet med kommunale nøglemedarbejdere. Gennem uddannelse og fælles netværk skal de klædes på til at give rådgivning om metoder og  indsatser for kriminelle unge i deres lokale miljø. Det kan både være til lokalråd, SSP-samarbejde og til de frontmedarbejdere, der har den daglige kontakt til de unge.

Ind i en dansk kontekst

At omsætte den viden, der ligger i rapporterne, til anbefalinger til praksis, er en lang og kompleks proces. Det handler bl.a. om at se på de enkelte byggeklodser i en indsats og afgøre, hvad præcis der gør den virksom. Og ofte handler det også om at ’oversætte’ en udenlandsk indsats til en dansk kontekst. De fleste af de indsatser, der omtales i SFI’s rapport, stammer fx fra USA, og det er ikke givet, at de også virker i en dansk sammenhæng, understreger rapportens forfattere. 

Katrine Egaa Molin er enig: ”Man kan ikke være sikker på, at indsatser, der ser lovende ud i USA og som har en god effekt, også vil have det i Danmark. Hele vores kultur og offentlige institutioner er anderledes, og her ligger selvfølgelig et stort arbejde, hvor vi i samarbejde med vidende praktikere på området skal afklare, hvordan en given indsats kunne se ud i en dansk sammenhæng.” 

Fakta

publikation Systematic review of youth crime prevention interventions
Forfattere Celie Manuel, Anne-Marie Klint Jørgensen
Emner Børn og unge, Kriminalitet, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Marginalisering
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk