SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Antimobbeprogrammer virker

Del

Oplysning til forældre og forbedret opsyn i skolegården er nogle af de elementer i antimobbeprogrammer, der virker. Det viser en ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration, der har undersøgt effekten af antimobbeprogrammer, der foregår i skolen. Konklusionen er, at programmerne i gennemsnit reducerer mobning med cirka en femtedel.

Fakta: Mobning som begreb

Der findes flere definitioner på mobning. I forsknings-oversigten defineres mobning som fysiske, verbale eller psykiske angreb, der skal skabe frygt eller skade på offeret. Der er tale om en ubalance i styrkeforholdet, enten fysisk eller psykisk, hvor det stærke barn undertrykker det svage barn. 

Mobningen indebærer gentagne hændelser mellem de samme børn gennem længere tid. Mobning kan forekomme i skolen eller på vej til og fra skole.

Mobning er et emne, der får mere og mere opmærksomhed både i befolkning og i forskningen verden over. Det ses tydeligt i antallet af studier om mobning, som er steget markant gennem de sidste 20 år. Forskerne, der har lavet forskningsoversigten, har ønsket at få viden om, hvorvidt antimobbeprogrammer er effektive og hvilke delelementer af et antimobbeprogram, der virker i forhold til målet – nemlig at reducere mobning. 

Programmerne virker

Forskningsoversigtens konklusion er, at skolebaserede antimobbeprogrammer overordnet virker. Samlet set bliver mobning reduceret med cirka 20 procent. 

Vigtigt med oplysning til forældre

Forskerne har identificeret 20 forskellige delelementer i de inkluderede studier og undersøgt, hvilke af disse der særligt bidrager til at mindske mobning. Det gør fx oplysning til forældre og møder med møder med forældre. Disciplin, samt forbedret opsyn og hjælp i skolegården har også en positiv effekt med mindre mobning. 

Oversigten viser også, at der er en negativ sammenhæng mellem inddragelse af andre elever i konfliktløsning og reduktion i mobning. 

Fokus på alder, varighed og intensitet Forskningsoversigten viser også, at der er en positiv sammenhæng mellem elevernes alder og reduktionen i mobningen. Jo ældre eleverne er, når antimobbeprogrammerne foregår, jo mere reduceres mobning. Et godt program er desuden intenst og langvarigt. Jo flere timer og dage, der bliver brugt på at give lærerne kompetencer til at håndtere mobning, jo større reduktion i mobningen. Det samme gælder for indsatsen overfor børnene – antallet af dage og timer, programmet løber overfor børnenes vedkommende, spiller positivt ind på reduktionen af mobbere og mobbeofre. 

Søg på sfi.dk