SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Arbejde under graviditet skader ikke barnet

Del

Uanset om kvinder arbejder i første eller sidste trimester under en graviditet, så peger et nyt studie på, at det ikke påvirker barnets fødselsvægt og fødselstidspunkt negativt - tværtimod.

Om undersøgelsens data:

 Undersøgelsen bygger på data fra spørgeundersøgelsen Bedre sundhed for mor og barn, som har interviewet mødre til børn født mellem 1997 og 2003. Her har man interviewet kvinder og spurgt til sundhedsadfærd og arbejde i graviditetens 12. og 30. uge. Dertil er koblet registerdata, og denne kombinationen gør det til et studie, der står stærkt. Registerdata kan eliminere skævheder fra spørgeskemaundersøgelsen og omvendt. På den måde udnyttes begge datakilders styrker, og svagheder ved de forskellige datakilder mindskes. 

De fleste danske kvinder arbejder, mens de er gravide. Men hvad betyder det for barnet? Der findes adskillige studier om, hvordan en gravid kvindes mere eller mindre sunde og usunde vaner påvirker barnet under graviditeten, og når det fødes.

Det er velkendt, at hvis en gravid kvinde følger de officielle anbefalinger vedrørende rygning, alkohol og motion, så øges sandsynligheden for barnets velbefindende. Når det kommer til, hvad arbejde under graviditet betyder for barnet, så er det stadig begrænset, hvor meget viden der findes. Men nu er seniorforsker Miriam Wüst fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 

SFI, kommet det nærmere, og hendes forskningsresultat er så bemærkelsesværdigt, at det internationale videnskabelige tidsskrift ”Health Economics” har publiceret det.

Arbejde gør ingen forskel

Den nye undersøgelse konkluderer, at danske mødres arbejde under graviditeten ikke påvirker barnet negativt, når der måles på, om det er født til tiden, og om fødselsvægten er normal. Hvordan kan det så være? En mulig mekanisme er, at vi i Danmark har lavet reguleringer, så arbejdet skal tilpasses gravide kvinder.

Undersøgelsen antyder, at en mulig årsag kan være, at de danske kvinder er mere stressede, når de ikke har et arbejde, end når de arbejder. Og det gælder altså også under en graviditet.

”Det giver en følelse af eksklusion og usikkerhed, hvis man ikke ved, hvad man skal lave efter sin barsel. Stressfaktorer har også været undersøgt i andre lande, og der var resultatet, at det med at arbejde giver kvinder stress under graviditeten, og det kan have nogle negative følger ved fødslen. Men i Danmark ser det altså ud til at være lige omvendt. Måske er det fordi, man bliver mere stresset af ikke at have et arbejde end at have et arbejde. Det kan have betydning, at man bevarer sin sociale tilknytning,” siger Miriam Wüst fra SFI.

Hun er overrasket over, at studiet viste det omvendte, end det man har set i studier i for eksempel Storbritannien. Der har forskningsresultater vist en overvægt af børn, der fødes for tidligt eller med for lav vægt, hvis moren har arbejdet under graviditeten. Det er dog forventeligt, at de danske kvinder oplever det anderledes end de britiske på grund af vilkårene på arbejdsmarkedet, påpeger hun.

”Helt overordnet er det ikke dårligt at arbejde for danske kvinder. I forhold til fødselsvægten, som især i sidste trimester kan påvirkes negativt for eksempel af stress, der finder jeg ingenting. Jeg finder faktisk en lavere sandsynlighed for, at man føder for tidligt, når man er i arbejde. For at undersøge, at det ikke er fordi, nogle kvinder har generelt dårligt helbred, så laver jeg tests og ser på kvinder, som har to børn, og som arbejdede under den ene graviditet, men ikke under den anden. Der ses heller ingen effekt på at føde for tidligt,” forklarer seniorforskeren. Hun ser også på kvinder, som har eller ikke har manuelt arbejde, og der er grundlæggende ingen forskel.

Sammenligning af søskende

For at komme til så præcist et resultat som muligt er der brugt både spørgeskema og registerdata i undersøgelsen. Desuden er det helt særlige for undersøgelsen, at den undersøger kvinder, som har fået minimum to børn, og hvor moren ikke arbejdede under den første fødsel, men under den anden eller omvendt. På den måde kan forskeren undgå, at det er alle mulige andre faktorer, der påvirker resultatet. Ved at sammenligne ændringer på den måde, bliver sandsynligheden for at måle den reelle effekt på barnet af arbejde og ikke arbejde større. Miriam Wüst siger,

”Ved at sammenligne søskende til den samme mor, så tager jeg effekten af konstante faktorer, ud af analysen”.

For at kunne se den reelle effekt, er der taget højde for andre faktorer blandt andet sundhedsadfærd, baggrundsdata som uddannelse, civil status og andre faktorer, der kan spille ind. Desuden er der taget højde for, om kvinderne i undersøgelsen har været sygemeldt eller haft graviditetskomplikationer.

Et sundt barn er god økonomi

Når et tidsskrift om sundhedsøkonomi beskæftiger sig med nyfødte børns tilstand i forhold til morens arbejde under graviditet, er den mest oplagte økonomiske vinkel, at det er vigtigt, at kvinder kan fortsætte deres arbejde under graviditet, uden det belaster barnet. I en stor dansk survey-undersøgelse siger 81 procent af danske gravide kvinder, at de arbejder under første trimester, og under graviditetens sidste trimester arbejder 77 procent. Men der er ifølge Miriam Wüst også en anden relevant økonomisk betragtning.

”Det er typisk for Danmark og andre lande, at arbejdsdeltagelsen blandt gravide kvinder er meget høj, og derfor interesserer vi os for betydningen af den. Både i forhold til kvinderne og deres børn. Men en anden vigtig vinkel er en stigende bevidsthed om, at det der sker med børnene tidligt i livet, faktisk allerede når de kommer ud af maven, er afgørende for deres sundhed. Og det kan have betydning på længere sigt. Så det er også en investerings-tankegang. Hvis arbejde under graviditet skulle have en negativ effekt på barnet, så kan det for eksempel få betydning senere for, hvordan det går barnet som ung i uddannelsessystemet og voksen på arbejdsmarkedet,” siger seniorforskeren og fortsætter:

”Derfor er det meget interessant, at dette danske studie ikke finder nogen negative effekter af at arbejde under graviditeten på udfaldsmål ved fødslen. Adskillige studier viser, hvordan forholdene tidligt i børns liv betyder noget for deres virke senere i livet,” forklarer Miriam Wüst. Hun har ikke lavet en decideret cost-benefit-analyse i sit studie, men hendes forskningsresultat viser, hvad arbejde under graviditet betyder for barnet på fødselstidspunktet.

Miriam Wüst har som nævnt nogle antagelser om, hvorfor der ikke ses nogen effekt på børnene, når mødrene arbejder, men mekanismerne er ikke undersøgt til bunds. Hun mener, at det kunne være interessant at undersøge, hvad der ligger til grund, da dette kunne bidrage med viden om, hvor man i forebyggelse kan gøre en forskel for gravide mødre og deres børn.

Søg på sfi.dk