SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

At læse barnets signaler

Del

Forholdet mellem det lille barn og forældrene er en af nøglerne til at give udsatte børn mellem 0 og 4 år en bedre start på tilværelsen. Det påpeger en række behandlere i en ny SFI-rapport, og deres vurdering understøttes af forskningen, siger SFI-forsker.

”Øjenkontakt. Rolig. Hvad vil den lille, når han græder sådan? Hvad kan du gøre for at hjælpe ham?” Det handler om at lære forældrene at læse deres barn, om at give dem selvtillid som far og mor og om at lære dem at løse konflikter hensigtsmæssigt. Det arbejde er helt centralt, når kommunen skal hjælpe udsatte småbørn til en god start på livet.

Alle nybagte forældre ved, hvor svær og sårbar den første tid kan være. Hvis far eller mor også har andre problemer som fx misbrug, stress eller økonomiske problemer, kan de have behov for hjælp og støtte i de første år, hvis ikke barnet skal lide skade på længere sigt. 

SFI-rapporten Forebyggende foranstaltninger 0-4 år har gennemgået den eksisterende forskning på området. Forskerne understreger, at det tidlige samspil mellem børn og deres forældre spiller en afgørende rolle for barnets udvikling. Omsorgssvigt, forsømmelse og mishandling kan i løbet af relativt kort tid forårsage livsvarige skader for det lille barn. En tryg og god barndom er derfor en vigtig forudsætning for, at barnet senere i livet kan bære den modgang og de kriser, som det uundgåeligt vil møde i livet.

I træning som mor og far

Rapporten er en del af Dialoggruppe-projektet, hvor forskere og praktikere indsamler viden om indsatser til udsatte børn og unge. Denne rapport fokuserer på de helt små børn og beskriver blandt andet fem konkrete projekter for helt tidlige indsatser. Alle projekterne arbejder målrettet med forældrene og deres forhold til barnet. Birgit Moselund, leder af Vuggestedet i Århus, fortæller i rapporten:

”Mors og fars tilgængelighed er vigtig. Barnet skal føle, at mor og far er der, når det har brug for det. Vi træner med forældrene − hvordan skal de holde deres barn, hvordan kan de reagere og så videre.”

De helt basale redskaber skal give forældrene mere selvsikkerhed og en bedre forståelse af såvel deres egen som barnets rolle. En forælder, der har været på Vuggestedet, forklarer:

”Vi er ikke kærester lige nu, men samarbejdspartnere. Vi har virkelig samarbejdet godt, og opgaverne er blevet løst. Vi arbejder som et team endnu, og forholdet har klaret skærene. Terapeuterne testede, om vi kunne samarbejde. Det ku' vi.”

Den vigtige relation mellem forældre og barn

På baggrund af den eksisterende forskning og behandlernes egen vurdering af de forskellige projekter, samler SFI-rapporten en række ”opmærksomhedspunkter”. Det er ting, man skal holde sig for øje, når man vil lave forebyggende foranstaltninger for helt små børn. Og selv om forskerne endnu ikke har undersøgt, hvilken effekt projekterne egentlig har på børnenes videre færd i livet, så vurderer SFI-forsker Mette Lausten, at projekterne har fokus de rigtige steder:

”Der ser ud til at være rimelig god sammenhæng mellem behandlernes vurdering og forskningen. Altså at det handler om at lægge stor vægt på forældre-barn-relationen og sørge for at fange problemerne inden for det første år efter barnet er født,” siger Mette Lausten.

Derudover påpeger forskerne bag rapporten blandt andet, at familiens egen motivation er en vigtig drivkraft og en forudsætning for, at det forebyggende arbejde lykkes. Det gælder derfor om at møde både far og mor i øjenhøjde og sørge for, at de er med på ideen. Især arbejdet med fædrene er vigtigt, da det ofte er dem, der falder fra – hvis de overhovedet indgår i det forebyggende arbejde til at starte med.

Effektmåling på vej

Rapporten er første skridt på vej mod en egentlig effektmåling af de fem projekter, fortæller SFI-forsker Mette Lausten:

”Nu har vi undersøgt børnenes trivsel ved starten af projekterne. Men vi ved endnu ikke noget om, hvordan det kommer til at gå dem fremover. Det er jo en forudsætning for at kunne sige noget om, hvordan de forskellige projekter har virket.”

Først når projektet nærmer sig sin afslutning i 2013 vil forskerne have mulighed for at vurdere, om indsatserne faktisk har haft effekt på børnene.

Dialoggruppeprojektet er af bestilt af Servicestyrelsen og gennemføres af SFI i samarbejde med COWI A/S.

Du kan høre mere om rapporten og høre Birgit Moselund fortælle om arbejdet i Vuggestedet på SFI-konferencen ”Børn med udfordringer”, der afholdes i København den 2. november. 

Fakta

publikation Forebyggende foranstaltninger 0-4 år
Forfattere Mette Lausten, Anne Kirstine Mølholt, Helle Hansen, Lise Heiner Schmidt, Maja Aaquist
Emner Anbringelser, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk