SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

At læse med ørerne

Del

It-støtteprogrammer med bl.a. oplæsningsfunktion og ordforslag kan være med til at øge inklusionen og gøre skoleelever til bedre læsere, viser ny SFI-rapport.

Tidligere blev elever med læsevanskeligheder sendt ud af klassen til specialundervisning. Sådan er det ikke mere. Flere elever skal nu inkluderes i den almindelige undervisning.

For at understøtte inklusionen af de udsatte elever, der ellers ville behøve et specialtilbud, har Horsens Kommune gennemført et pilotprojekt om it-støtte på alle skoler. SFI har gennem projektperioden målt effekten af it-støtte i almenundervisningen på elevernes læsefærdigheder. Undersøgelsen viser, at elever, der får hjælp til læsningen med it-støtteprogrammer, klarer sig bedre end dem, der ikke får støtten. Effekten er størst blandt de elever, der har svage læsefærdigheder. 

Ingen stigmatisering 

For ikke at stigmatisere de svage elever var målsætningen at sikre adgang for alle elever til et it-støtteredskab med bl.a. oplæsningsfunktion og ordforslag. It-støtten skulle ikke kun være et kompenserende redskab for de svage, men være et alment pædagogisk projekt, som alle kunne profitere af.

”Vores tanke var at brede brugen af it-støtte så meget ud, at det ville blive opfattet som et helt almindeligt læringsredskab på linje med fx briller, blyanter og papir – bare en anden måde at tilegne sig viden på,” fortæller projektleder Christina Tagmose fra Horsens Kommune.

Særligt hos de yngre elever blev it-støtte hurtigt et naturligt værktøj. ”Når vi spurgte børnene, hvordan andre så på, at de brugte it-støtte, var de helt uforstående. For dem var det bare helt naturligt. Nogen læser jo bare med øjnene og andre med ørerne, lød svaret,” forklarer Christina Tagmose. I udskolingen derimod var det vanskeligere at implementere, fordi eleverne her primært så det som et kompenserende redskab.

Udvidet læsesyn 

En af de største udfordringer i arbejdet med projektet har ifølge Christina Tagmose været at udfordre læsesynet blandt lærere og elever. Gennem mange år har læsning traditionelt været beskrevet som produktet af afkodning og forståelse. Med inddragelsen af it-støtteredskabet udvides læseformlen. Afkodningen kan nu suppleres med at lytte til oplæst tekst – at læse med ørerne. Det betyder, at læseren har mulighed for at få støtte til arbejdet med afkodning, opnå forståelse og dermed have læst teksten.

”Vi arbejdede ud fra et læsesyn, der handler om, at man også kan lytte sig til læsning, fordi læsning i sidste ende handler om forståelse,” forklarer Christina Tagmose.

Dette udvidede læsesyn affødte en række bekymringer: Kan det gå ud over elevernes afkodningsfærdigheder, at de nu må lytte sig til læsning? Kan vi risikere, at eleverne blive dårligere til at læse på egen hånd?

Christina Tagmose mener, det var både relevante og vigtige bekymringer. ”Vi gjorde hele vejen igennem meget ud af at adressere bekymringerne. Internationale forskningsresultater indikerede, at elevernes læse- og skrivefærdigheder kunne blive styrket gennem projektet, fordi de med it-støtte fik mulighed for at arbejde mere effektivt og selvstændigt med læsning og skrivning.”

Mere ud af undervisningen

It-støtten gjorde også, at lærerne oplevede, at de kunne planlægge undervisningen mere effektivt. Undervejs i forløbet var Christina Tagmose i dialog med en lærer, som oplevede, hun kunne forudsætte, at alle fik lavet mere derhjemme, efter at eleverne var begyndt at bruge it-støtteredskabet. På den måde kunne de arbejde mere effektivt med teksterne i undervisningen. ”Det betød, at læreren kunne have større fokus på indhold og formulering af tekst, fordi programmet støttede eleverne i selv at arbejde med stavningen. Det, at eleverne blev mere selvhjulpne, var også en stor succes for mange.” 

Søg på sfi.dk