SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Attraktive arbejdspladser får ældre til at blive i jobbet

Del

Hvad skal der til for at få den 60-årige lærerinde til at blive lidt længere ved tavlen? Hvad kan motivere den 59-årige sundhedsassistent til at fortsætte et par år endnu? Og hvorfor er den 68-årige lektor ikke gået på pension endnu? SFI-forskere har spurgt over 5000 ældre mellem 55 og 70 år om deres sidste år på arbejdsmarkedet.

Der kommer til at mangle arbejdskraft i fremtidens Danmark. En del af løsningen på det problem kan være at få ældre til at blive ved med at arbejde lidt længere. Forskere fra SFI har undersøgt, hvad der skal til, for at få gruppen af 55-70-årige til at udskyde deres otium.

”Vi har undersøgt tre elementer: Hvor længe forventer ældre at blive ved med at arbejde? Hvad karakteriserer dem, der går på pension tidligt, og dem, der bliver længe? Samt hvad er barriererne, og hvad er det der trækker i forhold til at blive længere? Det giver rapporten et ret nuanceret billede af,” forklarer Mona Larsen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Tilknytning til en arbejdsplads er vigtig

De enkelte arbejdspladser kan selv gøre noget for at holde på de ældre, viser undersøgelsen. God ledelse spiller her en vigtig rolle. Hvis arbejdspladsen klart giver udtryk for, at de gerne vil beholde de ældre længe – og eventuelt laver en konkret aftale om den ældres fremtid – så bliver de ældre også længere i jobbet. 
Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at de ældre overhovedet har et arbejde at beholde – og gerne at de kan blive på deres nuværende arbejdsplads, siger seniorforsker Mona Larsen:

”Det gør en forskel, hvis de ældre har mulighed for at blive på deres nuværende arbejdsplads. Hvis de først ryger ud, så er det svært for dem at komme ind igen. Og hvis arbejdsgiveren oven i købet faktisk fortæller den ældre, at de gerne vil have, at han eller hun bliver, har det også en positiv effekt.”
Fokuser indsatsen her

SFI’s undersøgelse blandt over 5000 ældre giver også et billede af, hvilke grupper der især trækker sig tidligt tilbage. 

”Det er kvinder, offentligt ansatte, lavtuddannede og personer, der har arbejdet på nedsat tid, før de fylder 60. Det er nogle af dem, der går tidligt ud af arbejdsmarkedet,” siger Mona Larsen.

Hun og de øvrige forskere konstaterer derfor, at det bl.a. er vigtigt fortsat at udvikle den offentlige sektor, så den også er en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere over 60 år.

Mere af lyst end af nød

Forskerne har også spurgt til de ældres motiver for at gå på efterløn, og her viser det sig, at valgene er styret mere af lyst end af nød. Den primære årsag er ønsket om mere tid til familien og mere fritid. Det gælder for en tredjedel af dem, der ifølge eget udsagn modtager efterløn. Til sammenligning er det kun omkring en ud af seks, der går på efterløn alene pga. helbredsproblemer.

Derfor kan det også gøre en forskel, hvis arbejdspladsen er fleksibel, så hverdagen kan hænge sammen med familie- og fritidslivet. Efterlønsordningen og pensionsreglerne giver faktisk mulighed for fleksibilitet, men kendskabet til disse muligheder kunne godt være mere udbredt, konkluderer SFI-forskerne.

Samtidig vurderer mange af dem der faktisk bliver længe på arbejdsmarkedet, at det for dem handler mere om glæden ved arbejde end af konkret behov for de ekstra penge, det giver at arbejde. De fleste af dem, der arbejder langt op i 60’erne holder ganske enkelt af deres job. 

”Det kunne pege i retning af, at for nogle grupper er økonomiske incitamenter ikke nok til at få dem til at blive længere i arbejde. Arbejdsglæde er også et vigtigt element,” vurderer Mona Larsen. Hun pointerer samtidig, at gruppen af ældre er meget forskelligartet, så der skal flere forskellige redskaber i brug, for at fastholde dem.

De 55-59-årige

Undersøgelsen viser også et bemærkelsesværdigt mønster i gruppen at 55-59-årige, altså dem der endnu ikke er gamle nok til hverken pension eller efterløn: 

”Da vi spurgte de ældre sidste år, forventede kun lidt over halvdelen af de 55-59-årige at arbejde efter de er fyldt 60 år. Kun 40 procent forventede at arbejde efter de er fyldt 62 år. Men det store flertal af den gruppe har faktisk et godt helbred. Så forudsat at de forbliver raske og har eller kan få et arbejde, så kunne der være nogle i fra den aldersgruppe, man potentielt kunne få til at arbejde længere,” lyder det fra seniorforsker Mona Larsen.

Spørgeskemaundersøgelsen blandt de over 5000 ældre blev gennemført i efteråret 2010.

Fakta

publikation 55-70-åriges forbliven på arbejdsmarkedet.
Forfattere Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach, Lise Sand Ellerbæk
Emner Arbejdsmarkedet, Ældre, Beskæftigelse
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk