SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Bedre hjælp til dem, der kommer til skade på jobbet

Del

60.000 danskere kommer hvert år til skade på arbejdet. Kommunerne har forskellige arbejdsgange: Der er forskel på, hvor lang tid sagsbehandlingen tager, og en del skadelidte er under et stort psykisk pres gennem sagsforløbet – både fordi fremtiden på arbejdsmarkedet kan være usikker og økonomien belastet. Det viser to nye SFI-rapporter, som sætter fokus på arbejdsskadeområdet.

I efteråret 2013 kom en række sager frem om uhensigtsmæssige og forældede arbejdsskadeforløb, som kunne have store konsekvenser for den skadelidte. Regeringen nedsatte derfor et ekspertudvalg, som fik til opgave at undersøge området og komme med anbefalinger til modernisering af sagsgangen ved arbejdsskader. 

SFI har bidraget til ekspertudvalgets arbejde med to rapporter. En om kommunernes praksis på området (rapport 14:12) og en anden som, sætter fokus på den skadelidtes reaktion på en verserende arbejdsskadesag (rapport 14:15). ”Der findes ikke ret mange undersøgelser på arbejdsskadeområdet og de to rapporter har bidraget til at udfylde nogle væsentlige huller i vores viden på området,” fortæller formand for regeringens ekspertudvalg og forskningsleder på SFI, Jørgen Søndergaard.

Mange aktører

En central udfordring for mange sagsbehandlere er, at de oplever arbejdsskadesystemet som kompliceret. De har svært ved at forklare arbejdsskadelidte borgere, hvordan de forskellige systemer spiller sammen, og det gør det vanskeligt at inddrage den skadelidte aktivt i sagsbehandlingen.

”Alle taler om de mange aktører, der er involveret i en arbejdsskadesag, og om vanskelighederne ved at få de forskellige til at spille godt sammen. Det får vi bekræftet i de to SFI-rapporter,” forklarer Jørgen Søndergaard.

Psykisk belastning 

Den psykiske belastning ved at være uarbejdsdygtig som følge af en ulykke på jobbet har aldrig været undersøgt før. En af rapporterne viser, at usikkerheden om helbredelse, arbejdsevne og førlighed er årsag til, at en del af de alvorligt tilskadekomne oplever en stor psykiske belastning i forbindelse med et arbejdsskadeforløb. 

”Vi har fået ny viden om den psykiske belastning. Det har haft stor betydning for ekspertudvalgets arbejde med de 27 anbefalinger til et moderniseret arbejdsskadeforløb, som vi nu har fremlagt,” siger Jørgen Søndergaard. 

Tidligere indsats En af SFI-rapporterne viste, at det langt fra altid er tydeligt for jobcentrene, hvornår der er tale om en arbejdsskadesag. Derfor er ekspertudvalget kommet med en anbefaling, der skal sikre, at ulykkerne bliver registreret tidligere, end det sker i dag. ”Helt konkret foreslår vi, at arbejdsgiveren, når der søges om sygedagpengerefusion, skal svare ja eller nej til, om det er en arbejdsskade. På den måde får kommunen allerede efter få ugers sygefravær kendskab til om en sygemelding er forårsaget af en arbejdsulykke,” fortæller Jørgen Søndergaard.

Fakta

publikation Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet
Forfattere Rebekka Bille, Helle Holt
Emner Helbred, Fleksjob, Inklusion, Kompetencer, Sygefravær, Virksomheder, Sygefravær
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk