SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Begge ægtefællers arbejde tæller ved jobskifte

Del

Et job- eller boligskifte i en familie med to udearbejdende voksne er en kompliceret sag. En ny undersøgelse går bag om sammenhængene, når familien Danmark søger nyt job eller bolig. En nyttig viden, når samfundet gerne vil have en fleksibel arbejdsstyrke.

Danske familier med to udearbejdende voksne står foran et større puslespil, når den ene af dem overvejer et jobskifte, eller familien samlet ønsker at skifte bolig. Det ved mange af os i forvejen fra vores egen hverdag. Men nu har forskere påvist, hvordan afstandene mellem ikke bare ens eget job og boligen, men også afstanden mellem ægtefællernes arbejdspladser spiller ind, når en af de voksne skal beslutte sig for at søge nyt job, eller familien kigger på boligannoncer.  

To forskere fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark har sammen med en hollandsk forsker kigget 160.000 familier i kortene – alle familier, hvor den ene af ægtefællerne har skiftet job, eller hvor familien er flyttet.  

Overraskende sammenhænge

Og mønstrene er meget klare: Jo større afstand begge ægtefæller har til arbejde, jo større sandsynlighed er der – ikke overraskende – for, at de flytter. Mere overraskende er det, at jo større afstand, der er mellem de to ægtefællers arbejdspladser, desto mindre sandsynlighed giver dét for et boligskifte.  

"Familien skal kunne få hverdagen til at fungere. Og når arbejdspladserne ligger langt fra hinanden, så er der en meget stor sandsynlighed for, at en flytning vil forringe familiens samlede 'nytteværdi' af flytningen", siger Mette Deding, den ene af de to danske forskere bag undersøgelsen.  

Forskerne har fundet flere sammenhænge, der alle er relaterede til trekanten ”afstanden til mit arbejde, afstanden til dit arbejde og afstanden mellem vores arbejdspladser”.  

Familien positionerer sig

For eksempel er der en meget klar sammenhæng mellem ægtefællens pendlingsafstand – altså afstand fra bolig til arbejde - og sandsynligheden for, at man selv skifter job. Jo større afstanden er, jo færre jobskifter. Til gengæld vil en person skifte job med større hyppighed, hvis der er langt mellem ægtefællernes arbejdspladser. Logikken er her, at familien så at sige positionerer sig til et senere boligskifte, der bringer begge parter tættere på deres arbejde!  

Forskerne har i deres undersøgelse taget udgangspunkt i nyere internationale teorier, og undersøgelsen viser, at danskerne reagerer ”lige efter bogen” – ovenikøbet er sammenhængene ifølge forskerne meget markante.  

Se på begge voksne i familien

Undersøgelsen giver ifølge Mette Deding et indblik i nogle mekanismer på arbejdsmarkedet, som ikke tidligere har været kortlagt. Et indblik, der kan være nødvendigt, hvis man som samfund gerne vil have en fleksibel arbejdsstyrke og undgå flaskehalse. Eller når en kommune gerne vil tiltrække folk til ledige stillinger.  

"Den meste forskning omkring mobilitet på arbejdsmarkedet handler om enkeltpersoner og mekanismerne bag enkeltpersoners valg. Men de fleste af os bor jo ikke alene, så man er nødt til at se på begge voksnes arbejdssituation, hvis man vil forstå processerne bag deres jobvalg", siger Mette Deding. 

Kilde:

Deding, Mette, Trine Filges and Jos van Ommeren (2009): "Spatial mobility and commuting - the case of two-earner households", Journal of Regional Science 49(1), 113-147.

Søg på sfi.dk