SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Behov for fokus på vold på behandlingssteder

Del

Mænd med alkoholproblemer slår ofte deres partner. Det viser en ny rapport fra SFI – og derfor kan alkoholbehandling være en måde at få kontakt med de voldelige mænd på. ”Vi skal blive bedre til at tale om vold på en neutral måde,” lyder det fra ét af behandlingsstederne.

Alkohol og vold hører ofte sammen. Det viser de anonyme svar, som 39 mænd i alkoholbehandling på Ringgården ved Middelfart eller Alkoholbehandlingen i Århus Kommune er kommet med i et spørgeskema. For omkring hver tredje af mændene i behandling havde slået deres partner. 

”Mænd, der slår, er sjældent i behandling for deres voldelige adfærd. Men mange mænd med alkoholproblemer er i behandling. Så det er oplagt, at behandlingsstederne får mere viden om vold og kan sætte ind her også,” mener Seniorforsker Else Christensen fra SFI, der har lavet undersøgelsen. 

Vold er tabu

På behandlingsstedet Ringgården er psykolog Per Nielsen ikke overrasket over, at så mange mænd også har slået deres partner. Han tror endda, at volden er endnu mere udbredt, end undersøgelsen viser.

”Holdningen er ofte, at jeg slår kun, når jeg er beruset. Men disse mænd har ofte generelle problemer med at kommunikere med andre mennesker – og problemer med at slå. Desværre er vold meget tabubelagt, så der er behov for, at vi får taget fat på det her i langt højere grad, end vi gør nu,” siger han. 

På Alkoholbehandlingen i Århus er afdelingsleder Tine Horn enig i, at der er brug for mere fokus på vold i alkoholbehandlingen. 

”Vi bør overveje, hvordan der bliver spurgt ind til vold i samtalen. Ligesom det at have et alkoholproblem ofte er tabubelagt og forbundet med skam er vold det også, måske i endnu højere grad. Mænd bliver ikke voldelige, fordi de har et alkoholproblem, men alkohol kan fremme aggressiv og voldelig adfærd.”

Brug for nye redskaber

Rapportens resultater gør det indlysende, at alkoholbehandlingen kan være en måde at få kontakt på de voldelige mænd. Derfor vil det være en god idé, hvis alkoholbehandlingen inddrager screening i forhold til vold i udredningen for alkoholproblemer, mener Tine Horn.

”Jeg tror, vi skal have mere fokus på vold i alkoholbehandlingen forstået på den måde at vi skal blive bedre til at kortlægge vold og kunne tale om det på en neutral måde,” siger Tine Horn. 

Per Nielsen fra Ringgården understreger dog, at medarbejderne ikke nødvendigvis har de rette kompetencer på behandlingsstederne.

”Hvis vi skal gå mere direkte ind i det i samtalerne, har vi fx brug for at vide noget mere om anger-management. Altså, hvordan vi kan hjælpe voldsudøverne med at lære at kontrollere deres vrede. Der har vi ikke de rigtige redskaber i dag,” mener han.

Fakta

publikation Alkoholproblemer og partnervold
Forfattere Else Christensen
Emner Familie, Kriminalitet, Familiemønstre, Misbrugere
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk