SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Blød eller hård hånd over for ledige?

Del

Én af konklusionerne i SFI-rapporten Udlicitering af sagsbehandling – Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen er, at andre aktører har en anden, mere blød tilgang til ledige, end sagsbehandlere i det offentlige. Det stemmer ikke helt med ånden i Flere i arbejde-reformen, som ellers dannede grundlag for udlicitering af arbejdet med ledige.

Frem til 2002 var det de offentlige arbejdsformidlinger (AF) og kommunerne, der skulle hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Reformen Flere i arbejde åbnede op for udlicitering af sagsbehandlingen til private konsulentfirmaer, fagbevægelsen og uddannelsesinstitutioner – de såkaldt ”andre aktører”. SFI har undersøgt, hvordan erfaringerne har været med de andre aktører i 2005-2006.  

SFI-rapporten Udlicitering af sagsbehandling – Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og ledere i kommuner, arbejdsformidlinger og hos andre aktører. Den peger på, at udviklingen af markedet for andre aktører på en række punkter ikke er forløbet helt efter intentionerne i reformen. Et af de punkter er tilgangen til de ledige.  

Ikke så håndfaste

Undersøgelsen viser, at konsulenterne hos de andre aktører har en anden og mindre håndfast tilgang til de ledige end sagsbehandlerne i det offentlige. Forskerne har bedt sagsbehandlere og konsulenter begge steder om at beskrive deres tilgang til de ledige på en lang række punkter, og der viser sig en klar forskel. Det forklarer professor Søren Winter, der har lavet undersøgelsen:  

”Andre aktører har en blødere indsats. Det vil sige, at de lægger ikke så meget vægt på, at de ledige hurtigst muligt bare skal have et eller andet arbejde, som AF og kommunerne. Konsulenterne hos andre aktører er mere tilbøjelige til eksempelvis at se på om den ledige skal have opbygget nogle kompetencer, så de kan få beskæftigelse på længere sigt.”  

Klaus Petersen har tidligere arbejdet i den offentlige arbejdsformidling, men er i dag direktør i Jersing A/S, som har fungeret som anden aktør siden 2002. Han kan genkende det mere langsigtede fokus hos sine konsulenter:  

”Der kan godt være lidt metodefrihed, fordi vi er så afhængige af et resultat. Så vi starter man med interessen for slutmålet – nemlig at koble vores virksomhedsnetværk med de ledige. Det er klart, at det vil være en mere positiv oplevelse, frem for når et jobcenter starter med at sige: ’Har du søgt fire job?’,” siger direktøren.  

Kunder i butikken

Forskerne bag undersøgelsen kan også dokumentere, at konsulenterne hos andre aktører er mere fleksible i samarbejdet med de ledige. Sagsbehandlerne i det offentlige holder sig mere til reglerne og er mere skeptiske over for de ledige.  

Klaus Petersen har stor respekt for arbejdet i de offentlige jobcentre, og kan godt forstå, at de holder sig stramt til reglerne:  

”Sagsbehandlerne i det offentlige bliver jo målt på mange forskellige parametre, som skal være opfyldt. Så er det klart, at man bliver mere fokuseret på delmål,” forklarer han. Til gengæld mener han også, at andre aktører har fokus på reglerne:  

”Vi er også regelorienterede. Men vi har mere fokus på endemålet, for der ligger den økonomiske gevinst – det er vores overlevelse, i virkeligheden. Jeg tror, det er den økonomiske motivation, der gør, at vi har en lidt blødere kommunikation vedrørende motivation,” pointerer Klaus Petersen  

Professor Søren Winter mener også, at det blandt andet er interessen i at tjene penge, der gør de andre aktører mindre håndfaste over for de ledige:  

”Andre aktører har en større grad af kundeorientering end det offentlige. Det er klart, at andre aktører betragter kommuner og arbejdsformidlinger som kunder, men de mener også, det er vigtigt at have succes hos de ledige. Vi ved ikke, hvad der er mest effektivt, men det kan jo være, at de andre aktører mener, at de i højere grad kan tjene penge ved at behandle de ledige godt,” vurderer SFI-forskeren.  

Hvad er bedst

Den bløde tilgang hos de andre aktører er strid med politikernes intentioner med Hurtigt i gang-reformen. Politikerne ville netop have, at der skulle gås mere kontant til de ledige, der skulle stilles flere krav, og man skulle tage mere hensyn til arbejdsmarkedets behov i stedet for til den ledige. De ledige skulle hurtigt i arbejde, så var det ikke så vigtigt, hvilken type arbejde, mente politikerne.  

Søren Winter finder det interessant, at de andre aktører konsekvent har en anden tilgang til de ledige, end politikerne har lagt op til:  

”Det er jo et interessant skisma. De private virksomheder mener jo åbenbart, at det bedre kan betale sig at være lidt blødere – at de kan tjene flere penge med den tilgang. Men politikerne, som har vedtaget Flere i arbejde-reformen tror, at den hårde tilgang er mere effektiv,” lyder det fra professoren.  

Han understreger, at der ikke er lavet nogle målinger af, hvilken tilgang der er bedst til at få de ledige i arbejde. Men det burde man lave:  

”Hvis den hårde indsats virker bedst, så er der endnu mindre grund til at bruge andre aktører. Men hvis den bløde tilgang virker bedst, så bør det få konsekvenser for hele arbejdsmarkedsreformen. For hvis andre aktører kan opnå bedre resultater ved hjælp af en blødere, mere kundevenlig indsats, hvorfor skal man så tvinge kommunerne til at være hårdere?” spørger Søren Winter.   

Fakta

publikation Udlicitering af sagsbehandling
Forfattere Mette Skou, Søren Winter, Frederikke Beer
Emner Arbejdsmarkedet, Velfærdssamfundet, Arbejdsudbud, Beskæftigelse
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk