SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Børn trives men tugtes stadig

Del

Turbulens i hverdagen og i familien med forældreskilsmisser, nye stedforældre, arbejdsløshed, dårlig økonomi og hyppige skoleskift er forhold, der påvirker et barn, og som kan gå ud over dets trivsel. Det samme kan fysisk afstraffelse af barnet. Men selvom det er forbudt, så anvendes det ofte.

9 ud af 10 danske børn trives og har det godt i familien og i skolen. Men for en mindre gruppe børn går det knap så godt med trivslen i en kortere periode, og en lille gruppe børn døjer med lav trivsel over en årrække. Det viser en analyse af data, der er indsamlet i forbindelse med SFI’s børneforløbsundersøgelse, og som fortæller om en række forhold for den samme gruppe børn, da de var 3 år, 7 år og senest 11 år.

Rapporten 11-åriges trivsel og risiko, som er finansieret af Socialministeriets satspulje, ser på en hel række forhold – risikofaktorer – der kan påvirke børns trivsel i en negativ retning. Det er forhold som især knytter sig til familieforhold og familiestrukturer, skolegang og turbulens i hverdagen.

Mange børn udsættes stadig for fysisk afstraffelse

Fysisk afstraffelse af børnene udgør ikke overraskende en risikofaktor for trivslen. Men for forskningsassistent Lisbeth Palmhøj Nielsen, der sammen med forskningsassistent Peter Skov Olsen har udarbejdet rapporten, er det mere overraskende, at omfanget af børn, der bliver slået af deres forældre, er så højt.

”Revselsesretten blev ophævet i 1997, så det er slet ikke tilladt at afstraffe børnene fysisk. Alligevel finder vi, at 17 pct. af børnene er blevet afstraffet fysisk både da de var 3, 7 og 11 år. Og det kan også betyde, at tallene måske er endnu højere, da der muligvis er nogen, der ikke vil erkende, at de slår deres børn, ” siger Lisbeth Palmhøj Nielsen.

Ser man på tallene for børn, der er blevet afstraffet fysisk i en kortere periode, er de betydeligt højere. Som 3-årige blev 65 pct. af børnene straffet fysisk ugentligt eller sjældnere, som 7-årige var det 41 pct., mens det var 30 pct. som 11-årige.

”Hyppigheden af brug af fysisk afstraffelse falder i takt med at børnene bliver ældre”, siger Lisbeth Palmhøj Nielsen og tilføjer, at det for forældre, der afstraffer deres børn fysisk, måske heller ikke mere giver mening at give børn en lussing eller ruske dem, jo ældre børnene bliver.  

Lav trivsel er oftest forbigående

Lav eller dårlig trivsel hos børn kan heldigvis være en forbigående hændelse, hvorefter børnene atter trives normalt. Rapporten viser, at det kun er 3,5 pct. af børnene, som havde lav trivsel både som 7-årige og som 11-årige. Til gengæld er det bekymrende for denne lille gruppe af børn, der tilsyneladende fastholdes i dårlig trivsel, da det gør dem særligt udsatte også senere som voksne.

Børn med langvarig lav trivsel er karakteriseret ved at være tynget af mange risikofaktorer. De oplever hyppigt forældreskænderier og fysisk afstraffelse, de bor i skiftende familiekonstellationer med skilsmisser, stedforældre, og familiens økonomi er ofte dårlig, de har mange skoleskift og oplever i det hele taget megen turbulens.

Hvordan trives de 15-årige?

I 2012 kommer SFI’s børneforløbsundersøgelse med resultater fra den femte dataindsamling, hvor børnene nu er blevet 15 år. Lisbeth Palmhøj Nielsen ser med spænding frem til, hvad den vil bringe af indsigt:

”Det skal blandt andet blive spændende at se, hvordan det går med især gruppen af børn med vedvarende dårlig trivsel. Er de stadig låst fast i den position, eller er der sket en positiv udvikling? Og vi kan måske komme tættere på forstå, hvad det er, der gør, at nogle børn får bugt med dårlig trivsel, mens andre fastholdes i den.”

Søg på sfi.dk