SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Boligsociale aktiviteter bygger broer og mindsker kriminalitet

Del

Internationale studier har vist positive effekter af en række kriminalpræventive indsatser i udsatte boligområder. SFI har lavet en oversigt over de indsatser, som forskerne vurderer, kan bruges i en dansk boligsocial sammenhæng. I Vollsmose har man haft god effekt af en række tiltag, som lægger sig op ad det, som forskningsoversigten drager frem.

I Vollsmose arbejder man bl.a. ud fra devisen om, at det boligsociale skal bygge bro mellem udsatte borgere og de mange fællesskaber, som er omkring dem.

Nanna Muusmann, der er sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet mener, at det boligsociale har en særlig niche blandt de parter, som byder ind med velfærdsløsninger. I de almene boligområder møder borgerne de offentlige tilbud, som alle i samfundet har: Boligorganisationerne har en række tilbud, erhvervslivet spiller en større eller mindre rolle, og ofte er der et aktivt foreningsliv, beboerdemokrati og andre civile strukturer.

”Det boligsociales berettigelse er ikke at lave offentlig service, etablere job som erhvervslivet eller sikre beboerdemokrati som boligorganisationerne. Det boligsociale kan noget særligt, nemlig at understøtte borgerne i et løft ud af udsatheden og ind i samfundets fællesskaber. Det boligsociale kan bygge broer mellem udsatte individer og de mange fællesskaber, som er omkring dem” forklarer sekretariatschefen.

Styrkelse af kompetencer hos børn, unge og deres familier

SFI’s nye forskningsoversigt viser, at en styrkelse af kompetencer hos børn, unge og deres familier kan være kriminalitetsforebyggende. I Vollsmose har man rigtig gode erfaringer med dette. Vollsmose Sekretariatet vandt i 2015 Den kriminalpræventive Pris for sin uddannelsesorienterede familierådgivning.

Familierådgivningen er organiseret således, at skoler og uddannelsesvejledere vurderer, om et barn eller en ung har brug for mere opbakning hjemmefra til fx at færdiggøre skole eller påbegynde ungdomsuddannelse. ”Det ville være vanskeligt for det boligsociale at finde frem til de udsatte familier, som ofte putter sig,” mener Nanna Muusmann.

Herefter henvises familien til rådgivningen, som etablerer et forløb med fokus på familiens kompetencer i at samarbejde med skole og vejledere og skaffe sig viden og forståelse. Forløbet slutter, når familien føler sig tryg ved og kompetent til dialog med skole og uddannelsesparter, er klar til at bakke op om skole og uddannelse, og ikke accepterer pjæk og fravær.

”Vi har sammen med skoler og uddannelsesvejledere kunnet konstatere stærkere relationer blandt forældre og institutioner, mere forståelse for børnenes situation og muligheder og mindre tolerance over for børns fravær efter disse forløb i familierådgivningen,” fortæller Nanna Muusmann.

Samarbejde med politiet

Forskningsoversigten beskriver også indsatser, hvor forskellige samarbejder mellem politiet og lokalsamfund giver gode resultater. I Vollsmose står Fyns Politi for et omfattende dialogprojekt med borgerne. Projektet handler om at synligøre politiarbejde og være alle borgeres politi.

”Vollsmose Sekretariatet har understøttet politiets tilgang ved at være parat til at medvirke til tryghedsskabende dialog og kontakt til andre beboernetværk end politiets egne i situationer, hvor det kan have en god effekt at vække beboernetværkenes opmærksomhed og stå sammen om at vende sig mod uønsket adfærd,” fortæller Nanna Muusmann.

Politiet bygger relationer med udvalgte civile netværk, og det boligsociale bygger broer blandt de mange beboere, man har kontakt til gennem diverse boligsociale aktiviteter. Ligesom politiet selv fortæller borgerne om, hvordan man anmelder, tipper og kommer i dialog med politiet, gør de boligsociale medarbejdere, der støder på bekymrende situationer og viden, det samme.

”Politiet kan dokumentere tydelige effekter, heriblandt flere anmeldelser, flere tip og flere henvendelser om, hvordan man som borger bør reagere,” fortæller Nanna Muusmann.

Inspiration til kriminalitetsforebyggelse i udsatte boligområder

Forskerne har fundet frem til studier af 14 internationale indsatser rettet mod forebyggelse af kriminalitet, som har vist positiv effekt og hvor hele eller dele af indsatserne kan anvendes i en dansk boligsocial sammenhæng. I forlængelse af hver af de 14 indsatser, som er med i forskningsoversigten, kommer forskerne med bud på, hvordan indsatsen kan realiseres i en dansk boligsocial kontekst.

Forskningsoversigten kan således fungere som inspiration for alle, der arbejder med forebyggelse af kriminalitet i udsatte boligområder i Danmark. ”Vi håber, at rapporten kan være med til at målrette kriminalitetsforebyggende boligsociale indsatser,” forklarer forsker Gunvor Christensen, der har været med til at lave rapporten.

Fakta

publikation Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet
Forfattere Line Mehlsen, Mai Tødsø Jensen, Anne-Marie Klint Jørgensen, Rikke Eline Wendt, Gunvor Christensen
Emner Kriminalitet, Udsatte grupper, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk