SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Colloquium i København

Del

I slutningen af maj mødes 150-200 forskere fra hele verden i København til Campbell Colloquium 2012, en fast årlig konference i det globale Campbell-samarbejde, som SFI deltager i. Blandt dem er psykologer, kriminologer, socialforskere og mange andre. Fælles for dem er, at de arbejder med at dokumentere, hvad der virker i sociale indsatser.

Hvordan sikrer man sig overblik og viden om, hvilke interventioner og programmer der virker bedst overfor en given social problemstilling? Det spørgsmål står i centrum af det globale Campbell-samarbejde, og metoden er de såkaldte systematiske Campbell-forskningsoversigter, som på hver sit område opsummerer al tilgængelig forskning om virkningen af en social indsats. I Danmark er arbejdet forankret på SFI i form af SFI Campbell.

”Campbells forskningsoversigter udføres efter helt fastlagte metoder, der sikrer en systematik i, hvordan man udvælger studier til oversigten, hvordan man vurderer dem og hvordan man analyserer deres resultater”, fortæller forskningsleder for SFI Campbell, Mette Deding. ”Formålet er at få et nøgternt overblik over den viden, der findes på et givent område globalt set.”

Det er netop de metodiske udfordringer i at lave en forskningsoversigt, der er emnet for det årlige Campbell Colloquium, der i år finder sted i København. Over tre dage samles forskere fra primært Skandinavien, USA, Storbritannien og Canada for at diskutere litteratursøgning, metaanalyser og andre aspekter af arbejdet.

Efterfølges af praktikerkonference

Men også for dem, der er mere interesseret i resultaterne end metoderne, er der godt nyt. Forsker-colloquiet efterfølges af en en-dags-konference fredag den 1. juni, hvor praktikere kan høre mere om de resultater, der kommer ud af oversigterne.

”Vi har valgt at arrangere en konference for praktikere i umiddelbar forlængelse af forskerkonferencen, så de, der arbejder på det sociale område, får lejlighed til at høre om og debattere de nyeste forskningsresultater. Vi har lagt fokus på forskning om udsatte børn og unge, og de internationale forskere vil bl.a. præsentere forskningsoversigter om familieterapeutiske programmer og mentorordninger for kriminelle unge, suppleret med danske forskere og praktikere, der sætter resultaterne i kontekst”, fortæller Mette Deding.

Søg på sfi.dk