SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Da forskning mødte praksis

Del

Den 2. november mødte ca. 160 pædagoger, socialrådgivere, sagsbehandlere, embedsmænd, forskere og andre interessenter op til SFI’s konference ”Børn med udfordringer” for at høre om den nyeste forskning om udsatte børn. Vi spurgte fem af dem, hvad de fik ud af dagen.

Den 2. november afholdt SFI konferencen ”Børn med udfordringer” i DGI-byen i København. Ca. 160 praktikere, embedsmænd og andre interessenter var mødt frem for at høre om den nyeste forskning om udsatte børn. Update talte med fem af dem for at høre, hvad de fik ud af dagen. 

Mette Ove, forstander på Glostrup Observations- og Behandlingshjem 

Hvorfor er du kommet i dag?

Fordi jeg synes det er særligt spændende område, ikke mindst i disse tider, Jeg vil gerne følge med i, hvilken vej vinden blæser og hvad der er fokus på generelt.

Hvad har været mest brugbart for dig i dagens program?

Det gjorde stort indtryk på mig at deltage i en workshop, hvor man havde kombineret en forsker med en praktiker. (Workshop om børn på behandlingshjem med Ph.d. Laila Dreyer Espersen og tidligere forstander for Villa Kokkedal, Trine Lindskov, red.) Det har jeg savnet i mange år, og det er en af de første gange jeg ser, at det for alvor virker – at forskning og praksis taler sammen, har interesse for hinanden og kan bruge hinanden. Ikke at der ikke er uenighed, og det må der gerne være, men det er vigtigt at tale om, hvordan kan vi bruge hinanden i de skridt, der så skal tages, frem for bare at konstatere at ’nå, det virker heller ikke’.

Jette Larsen, specialkonsulent i Børns Vilkår

Hvorfor er du her i dag?

Jeg vil gerne møde fagfæller og netværke, og få noget ny viden om, hvad der sker på området.

Hvad har været mest brugbart for dig i dagens program?

Jeg synes Lisbeth Zornigs åbningstale (formand for Børnerådet og selv tidligere anbragt, red.) var rigtigt god. Det er altid fint med noget inspiration, og det synes jeg er noget af det, der er så vigtigt indenfor vores fag: At der bliver begået nogle levende historier. Det er hun god til, uden at det bliver sentimentalt.

Nicoline Lind-Holm Kuhnt, udviklingskonsulent i BUPL Nordsjælland

Hvorfor er du her i dag?

Jeg arbejder til daglig med udvikling af pædagoguddannelsen og med, hvad pædagogens rolle skal være, også udenfor institutionen – og derfor indirekte med udsatte børn og unge.

Hvad har været mest brugbart for dig i dagens program?

Jeg har lige været til en workshop om mobning, som bekræftede mig i, at effektmåling er vejen frem, også i forhold til at underbygge pædagogers faglighed. Vi arbejder selv meget med prøver og dokumentation og vil gerne implementere effektmåling i vores fag. Hvis vi kunne dokumentere pædagogens rolle og effekt, tror vi fagligheden ville få en anden betydning, også på det samfundsmæssige plan. Så hele diskussionen omkring dokumentationer af effekter synes jeg var rigtigt interessant.

Harald Doenst, tidligere socialchef i Hessen, Tyskland, medlem af IGFH

Hvorfor er du her i dag?

Jeg er her på vegne af IGFH (Internationale Gesellschaft für erzierische Hilfen, red.), som er en international organisation for børns vilkår.

Hvad har været mest brugbart for dig i dagens program?

Det hele har været meget spændende. På det her område er Danmark jo næsten som Tyskland, men problemet er, at vi i Tyskland mest hører om erfaringer fra England og USA, men ingenting fra Danmark. Derfor er det godt at være her, og jeg overvejer at invitere en forsker til Tyskland for at fortælle mere.

Claus Gosvig, chef for Center for Familiebehandling og Psykologisk Rådgivning i Københavns Kommune

Hvorfor er du her i dag?

For at få inspiration og input til, hvad der findes af forskning, som kan hjælpe mig til at argumentere for det område, jeg nu repræsenterer.

Hvad har været mest brugbart for dig i dagens program?

I en af workshopperne diskuterede vi familiebehandling kontra anbringelse på døgninstitutioner, og effektmåling af det. Det er en af de problemstillinger, vi står overfor i Københavns Kommune, at man skærer kraftigt ned på anbringelserne mod at opgradere familiebehandlingen, så det var nyttigt for mig at høre om.

Søg på sfi.dk