SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Den digitale alderdom

Del

Det gælder for de ældre som for folk i øvrigt: Teknologien spiller en stadig større rolle i vores liv. Men hvilke muligheder bringer den med sig for netop denne aldersgruppe? Det handler ikke kun om løftekraner og telemedicin, men også om deleøkonomi og netværk – og det er et af hovedtemaerne i et kommende forskningsprojekt, som SFI leder.

I USA findes der et privat firma, der hedder Independent Transportation Network. Det opererer i en række større byer og tilbyder kørsel til ældre, der ikke længere selv kan køre. Det særlige ved ITN er, at en del af chaufførerne er frivillige, som i stedet for løn optjener point, som de selv eller deres familie kan bruge til selv at blive kørt. Mange af de frivillige er derfor ældre, der stadig kører bil og ’sparer op’ til at kunne bruge tjenesten, når de ikke længere selv kan køre – eller folk, der giver pointene videre til deres aldrende forældre.

For seniorforsker Anu Siren er ITN et godt eksempel på de muligheder, der kan opstå, når to af tidens temaer – den aldrende befolkning og den digitale deleøkonomi – møder hinanden. Den slags vil vi se mere af i fremtiden, spår hun – også i Danmark:

”En ting er, at teknologien kan effektivisere og forbedre den måde, vi passer på vores ældre – fx med lifte og kraner, der letter de ansattes arbejde, eller smarte gulve i ældreboliger, der registrerer bevægelse og slår alarm, hvis der bliver stille. Noget andet er, at den åbner mulighed for at inddrage de ældre på en helt anden måde, når velfærdssystemet udvikler nye løsninger – og at den gør det meget nemmere for de ældre selv at danne netværk, der går udenom velfærdssystemet. Det sidste tror jeg, vi vil se mere af i fremtiden, ikke mindst i takt med, at de mere digitalt kyndige generationer bliver ældre,” forklarer Anu Siren.

Nyt forskningsprojekt

Anu Siren vil selv bidrage til at afprøve den deleøkonomiske trang blandt ældre, når hun og SFI i de næste tre år leder et stort forskningsprojekt om teknologisk og social innovation og tilpasning i et aldrende samfund. Projektet hedder MATURE – med undertitlen

”Meeting the challenges in population ageing through innovation and cultural adaptation of welfare society”, og blandt projektdeltagerne er Dansk Center for Aldringsforskning på SDU samt University College Sjælland.

Formålet med projektet er både at give ny viden om forskellige grupper og generationer af ældre og deres behov og præferencer – og at afprøve en række konkrete teknologier, der kan gøre en forskel for de ældres livskvalitet.

Tre underprojekter er udvalgt: Det første har fokus på, hvordan telemedicin kan bruges til at opspore sårbare ældre og forebygge indlæggelser. Det andet handler om velfærdsteknologi på plejecentre. Og det tredje underprojekt handler om understøttelse af deleøkonomi blandt aktive ældre. Her vil forskerholdet udvikle en simpel, digital platform, som ældre kan bruge til at udveksle tjenester – og afprøve den i tæt samarbejde med ældre borgere i udvalgte kommuner.

”Projektet skal både kortlægge behov og kigge på konkrete løsninger – og skal til sidst opridse nogle forskellige scenarier for, hvordan begge dele kan udvikle sig, og hvad mulighederne bliver fremover,” fortæller Anu Siren.

Det ældrevenlige samfund

MATURE handler om teknologisk og social innovation på ældreområdet, men for Anu Siren er der et bagvedliggende perspektiv: Når de ældre om få årtier udgør henved en tredjedel af befolkningen, vil al teknologi være ældrevenligt – forstået sådan, at man i langt højere grad vil skulle inddrage de ældres perspektiv, når man udvikler ny teknologi:

”Jeg tror, vi gradvist vil se en udvikling – som allerede er i gang – hvor de ældre går fra at være perifer gruppe, man også lige skal huske at tænke ind, når man laver nye løsninger, til at blive en helt central magtfaktor i samfundet. Det vil så at sige blive normaliseret at være gammel, og det giver nogle interessante perspektiver – både teknologisk, men sandelig også politisk og kulturelt. Det bliver spændende at følge.”

Kontaktperson

Anu Siren

Seniorforsker
Telefon 33 69 77 53 E-mail anu@vive.dk

Søg på sfi.dk