SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

"Der ryger nogle illusioner"

Del

Mange danske soldater drager på internationale missioner for at gøre en forskel eller udbrede demokrati i missionsområdet. Men deres motivation ændrer sig under udsendelsen, viser en ny SFI-undersøgelse. ”Der ryger nogle illusioner undervejs”, siger formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

De 12 udsagn

 

 • Have et job med ansvar
 • Have et udfordrende job
 • Arbejde sammen med mennesker, som jeg respekterer
 • Gøre noget for mit land
 • Gøre en positiv forskel for mennesker, der har brug for hjælp i missionsområdet
 • Få en oplevelse for livet
 • Opbygge demokrati i missionsområdet
 • Opleve kammeratskabet under udsendelse
 • Tjene gode penge
 • Forhindre terrorangreb i Danmark
 • Afprøve min militære træning i praksi
 • Være en del af et elitehold

 

”I al sin enkelthed er det jo sådan, at selvom en soldat rejser hjem efter et halvt års udsendelse i fx Afghanistan og synes, at han eller hun har gjort en positiv forskel i sit daglige arbejde, så kan det være svært at se, præcis hvordan man har ændret på tingene i lokalområdet, mens man har været der. Det er en udvikling med små skridt, og det kan godt være en udfordring for de udsendte.”

Sådan siger formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther, som reaktion på en ny undersøgelse fra SFI. Forskerne har ad to omgange spurgt knap 450 soldater om, hvorfor de har valgt at lade sig udsende på militær mission for Danmark – en gang før, og en gang efter udsendelsen. Resultatet er, at idealistiske grunde som at gøre noget for Danmark eller opbygge demokrati i missionsområdet er vigtigere for soldaterne før de drager af sted end efter, mens en mere prosaisk grund som lønnen bliver relativt mere væsentlig efter hjemkomsten.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer til soldater, der alle har været udsendt i foråret 2011 til enten Afghanistan eller Libanon. De fleste er unge mænd i 20’erne, primært konstabler.  

Fra udbredelse af demokrati til god indtjening

”Egentlig er det ikke så overraskende, at der ryger nogle illusioner under udsendelsen”, siger Flemming Vinther om undersøgelsen. ”På den anden side er det jo meget positivt at få bekræftet, at soldaterne rent faktisk rejser ud, fordi de gerne vil gøre en forskel. Og jeg noterer mig, at de fastholder den positive tilgang ved fx at nævne glæden ved at have et udfordrende og ansvarsfuldt job, også efter de kommer hjem.”

Forskerne har bedt soldaterne vurdere 12 udsagn, som på forskellige måder beskriver, hvorfor de har valgt at lade sig udsende. (Se faktaboks nedenfor.) Soldaterne vurderer gennemgående alle udsagnene højt, før de rejser ud, men de lægger særligt vægt på ”at arbejde sammen med mennesker, jeg respekterer” og ”at opleve kammeratskabet under udsendelse”. 

Efter hjemkomsten vurderer soldaterne alle begrundelserne som mindre vigtige end før afrejsen – undtagen ”at tjene gode penge”, der er blevet mere vigtigt. De udsagn, hvis betydning falder mest, er ”at forhindre et terrorangreb i Danmark” og at ”opbygge demokrati i missionsområdet”.

Forskel på missioner

Som formand for konstablernes fagforening kender Flemming Vinther alt til de forhold, der kan skubbe til motivationen under missionen.

”Oplevelserne derude er jo meget individuelle, fra det meget positive til det meget negative. Det gør fx en stor forskel, om du oplever at have kompetente samarbejdspartnere, og hvordan ledelsesbeslutningerne påvirker din mulighed for at udføre dit arbejde”, fortæller han.

De soldater, der har deltaget i undersøgelsen, har enten været i Afghanistan eller Libanon. Missionen i Afghanistan er fredsskabende og præget af stor risiko, mens mission i Libanon er en fredsbevarende FN-mission. Den forskel har en stor effekt på motivationen, påpeger forskerne. De udsendte til Libanon vurderer gennemgående alle udsagnene lavere, men er mere positive overfor udsagnet om at ”tjene gode penge” end de udsendte i Afghanistan, der i højere grad drives af motivationer rettet mod andre end dem selv. Den forskel overrasker ikke Flemming Vinther.

”Helt generelt er det to meget forskellige missioner, som kræver noget forskelligt af folk. Afghanistan er en skarp mission, hvor du kan havne i ildkamp, mens den største fare i Libanon faktisk er trafikken – hvilket man ikke skal underkende alvoren af, da danskerne dernede er meget på landevejene og decideret kan være i livsfare. Psykologisk adskiller de to missioner sig meget, og det gør motivationen selvfølgelig også.”

Fakta

publikation Soldater - før og efter udsendelse
Forfattere Stéphanie Lyk-Jensen, Julie Heidemann, Ane Glad
Emner Familiebaggrund
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk