SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

”Det afgørende er at gøre det relevant”

Del

Mødrehjælpen har modtaget SFI’s jubilæumspris 2014. Mødrehjælpen får prisen for at kvalificere sit arbejde med forskningsbaseret viden og på den måde sikre en mere solid og underbygget indsats for børn og forældre. Direktør Mads Roke Clausen fortæller her, hvordan Mødrehjælpen arbejder systematisk med at inddrage forskning og bruge dokumentation.

SFI's jubilæumspris

SFI’s jubilæumspris er en hæderspris, der gives til en person, en gruppe af personer eller en organisation, der på velfærdsområdet har gjort sig særligt bemærket ved:

  • at skabe ny forskningsbaseret viden, der er anvendelig i praksissektoren
  • at anvende forskningsbaseret viden i praksissektoren til gavn for borgerne
  • gennem formidling og debat eller andre initiativer med succes at have fremmet, at forskningsbaseret viden omsættes til konkret brug i praksissektoren

Prisen uddeles af SFI’s bestyrelse. 

”Mødrehjælpen har formået at skabe et unikt kredsløb mellem at inddrage forskningsmæssig viden, bruge den til udvikling af dokumentationen og samtidig bruge dokumentationen som dialogredskab med borgerne. Denne brug af forskning og dokumentation er eksemplarisk. De gør kolde hænder varme!”

Sådan lød de flotte ord, da Mødrehjælpen den 24. februar officielt fik overrakt SFI’s jubilæumspris på 25.000 kr. Og det er da også en stolt direktør, Mads Roke Clausen, der giver et 

indblik i de tre elementer i arbejdet med at vidensbasere Mødrehjælpens arbejde. 

Inviterer forskere

Første element er i udviklingen af nye indsatser og programmer. I den fase bliver der læst op på forskningslitteraturen og førende forskere bliver inviteret til at kvalificere designet af indsatsen.

”Vi har jo rigtig meget praksisviden, men den mere teoretiske viden har vi ikke – og den skal vi heller ikke have. Derfor er det vigtigt at trække forskningen ind. I designfasen handler det om at inddrage den nødvendige ekspertise udefra, og ikke tro at man sidder med al viden selv. Vi skal forene den teoretiske og den praktiske viden,” siger Mads Roke Clausen.

Han peger bl.a. på programmet ”Ud af voldens skygge”, hvor professor Ask Elklit var med til at designe programmet: ”

Ask Elklit har en bred viden om traumer hos både børn og voksne, og han var bl.a. med til at finde de relevante skalaer, vi måler på. På den måde er vi sikre på, at vi får målt på de områder, vi gerne vil ramme med indsatsen,” forklarer direktøren.

Løbende data

Netop det med at finde de rigtige målepunkter er afgørende, for næste element er, at Mødrehjælpen løbende arbejder med real time-data om de forskellige indsatser. Indikatorsystemet er relativt simpelt med fx rød, gul og grønne farver for, hvordan det går i de forskellige dimensioner. Men den ledelsesmæssige håndtering af data har meget stor betydning for medarbejdernes indstilling til processen:

”Vi er meget stringente med at forholde os til det, når vi har styregruppemøder. Så projektlederne går det igennem, og vi spørger ind til, hvordan kan det være, at det ser sådan ud? Hvad kan årsagen være? Tallene ser lidt bedre ud for Aarhus end for København; er der noget, vi kan lære?” fortæller Mads Roke Clausen.

Den lærende og lyttende tilgang fra ledelsen er afgørende. Det er ikke et redskab, der skal bruges til at belønne eller kontrollere den enkelte medarbejder:

”Hos os bliver man hverken fyret eller får mere i løn pga. tallene. Og vi måler ikke på den enkelte medarbejder. Der er jo en team-indsats, og hvis man gerne vil have folk til at arbejde sammen, så skal man ikke måle på den enkelte, men på gruppens arbejde. Det er vigtigt for os.”

Mads Roke Clausen fortæller også, at det har været en lang proces at få indarbejdet, siden Mødrehjælpen i 2006 så småt indførte systemet.

”Vi har alle haft meget at lære, for vi kommer fra forskellige faglige traditioner. Men det, der har været drivkraften, er at lave noget, der er fagligt relevant for socialrådgiverne og psykologerne. De er jo blevet socialarbejdere, fordi de gerne vil hjælpe mennesker. Og hvis vi kan understøtte dem i det, så går de med på den. Det afgørende er at få det gjort relevant,” understreger han.

Bruger data i samtaler

Og netop den praktiske relevans peger mod det tredje element i Mødrehjælpens systematiske arbejde med forskning og dokumentation, for de indsamlede data er ikke blot et redskab for ledelsen. De bliver brugt direkte af socialrådgivere og psykologer i samtaler med fx voldsramte kvinder.

”Vores professionelle fagfolk, som er med til at samle data ind, kan selv sidde og kigge på alle tallene og bruge dem i samtaler. Data bliver brugt i direkte øjenhøjde med brugerne,” forklarer Mads Roke Clausen og giver samtidig et skarpt indspark i debatten om evidens på det sociale område:

”Hvis man belaster socialrådgivere og andre med en masse registrering og spørgeskemaer, som de ikke synes giver mening for dem, så tror jeg ikke, at det bærer igennem med evidens. Men som organisation har man jo et ansvar for at man har styr på det, man går og laver. Vi vil gerne sætte barren for viden og dokumentation højt, men vi skal også hele tiden skabe mening. Og mening for en forsker eller en programdesigner er måske evidens, men for en socialrådgiver, der sidder over for et menneske, så er meningen, at hun har en oprigtig oplevelse af, at det hun gør, får rykket noget.”

Mads Roke Clausen leder omkring 100 ansatte og 1.100 frivillige, så i forhold til kommunerne er Mødrehjælpen en lille aktør på det sociale område. Men han håber, at deres tilgang kan inspirere andre:

”Vi forsøger at være det her lille laboratorium, der kan vise, at man kan gøre det bedre og billigere,” siger han.

Forhåbentlig kan SFI’s jubilæumspris være med til at sætte mere spotlys på arbejdet i det lille laboratorium. 

Søg på sfi.dk