SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Det er ikke kun kiloene, der tynger overvægtige børn

Del

Melvin på 13 år brød sig ikke om at tage i svømmehallen. Han var bange for, hvad vennerne tænkte, fordi han var flov over at være overvægtig. Efter han har været med i et projekt for overvægtige børn i Vallensbæk Kommune, har han det ikke sådan længere. Han har godt nok ikke tabt sig endnu, men ”måske har jeg bare fået mere selvtillid,” fortæller han.

En række kommunale projekter for overvægtige børn og unge på 12-15 år, som SFI har evalueret, viser gode resultater – især når det gælder selvtilliden og livsglæden. En vigtig del af projekterne er nemlig at styrke de unges livsglæde, sociale liv og psykiske ballast, for at gøre dem i stand til at ændre livsstil og tabe sig.

Større selvtillid

Maria Balsløv er sundhedsplejerske i Vallensbæk Kommune og projektleder på Feel the power, som er kommunens tilbud til overvægtige børn og unge. Hendes erfaring er, at vægtproblemerne ofte handler om de unges livskvalitet, selvværd og motivation. To ud af tre fra projektet kæmpede nemlig, udover vægten, også med dårligt selvværd og dårlig trivsel.

I begyndelsen og til slut i projektet modtog deltagerne et spørgeskema, og resultaterne viste, at en stor del af deltagerne oplevede at have det bedre både i skolen, med venner og derhjemme efter at have været med i Feel the power-projektet.

”Desuden var der en klar positiv udvikling i, at de troede mere på sig selv og følte sig mere accepteret af andre. Det er væsentligt fordi, der er en klar sammenhæng mellem et menneskes mentale velvære og dets generelle sundhedstilstand – herunder vægten,” fortæller Maria Balsløv. Udover at børnene fik det bedre med sig selv, så tabte 68 pct. af dem, der var med i projektet sig også.

De fleste unge og deres familier ved godt, hvad der er sundt og usundt. Det, de mangler, er at opleve, at de bliver anerkendt, og at behandlingstilbuddene tager udgangspunkt i deres individuelle situation. ”Først, når vi har forståelse for årsagerne til deres dårlige selvværd eller manglende motivation, kan vi begynde at arbejde effektivt med deres vægtproblemer,” forklarer Maria Balsløv.

Dårlig trivsel er associeret med usunde vaner, og derfor mener Maria Balsløv, at det er vigtigt, at det fremtidige arbejde med forebyggelse og behandling af overvægt i langt højere grad har fokus på den mentale del og på den enkeltes muligheder og barrierer for det sunde liv.

Seniorkonsulent Nete Krogsgaard Niss, der har stået for evalueringen i de ni kommuner, kan også se, at der hvor projekterne viser de største resultater er i forhold til de unges øgede selvværd og bedre livskvalitet. Herudover bliver de også mindre overvægtige og føler sig sundere.

Blivende ændringer

Størstedelen af deltagerne fra Feel the power-projektet har efterfølgende givet udtryk for fortsat at have det bedre med sig selv og tænke mere over sundhedsvaner. Herudover havde 40 pct. fortsat vægttab eller stabilisering op til 2 år efter projektophør.

Mønsteret fra Vallensbæk viser sig også i SFI’s evaluering. Projekterne i de ni kommuner formår tilsyneladende at skabe blivende ændringer for børnene. Det er interessant at virkningerne varer ved, mener Nete Krogsgaard Niss: ”Man kunne forestille sig at, de unge ville opleve et tilbagefald efter projektets afslutning, men det viser sig ikke at være tilfældet her. Selvfølgelig sker det for nogen, men gennemsnitlig fastholdes den positive udvikling - og bliver endda for nogle af deltagerne forstærket.”

Fakta

publikation Evaluering af satspuljen. Forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge
Forfattere Nete Krogsgaard Niss, Ida Scheel Rasmussen
Emner Helbred, Skole og uddannelse, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Ledelse
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk